Absolutorium dla Burmistrza

Absolutorium dla Burmistrza

w Polityka

Radni Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach niemal jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Waldemarowi Kujawie. Na 14 obecnych na sesji radnych „za" udzieleniem absolutorium głosowało 13, natomiast 1 wstrzymał się od oddania głosu.

Podczas sesji absolutoryjnej Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Boguszów-Gorce za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Boguszowa-Gorc sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc absolutorium za 2015 r. były pozytywne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Nowy radny

Nowy radny

Jakub Adam Skrabka dołączył do radnych miejskich w Głuszycy.
Spotkanie opłatkowe w PSL-u

Spotkanie opłatkowe w PSL-u

Na zaproszenie prezesa zarządu powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu Piotra Zimnickiego
Go to Top