Będzie modernizacja dróg

w Aktualności

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie finansowania programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Taka decyzja spowodowała, że złożony przez Urząd Miasta w Jedlinie – Zdroju wniosek o dofinansowanie dotyczący modernizacji dróg na terenie gminy będzie realizowany w 2014 roku.

Wniosek obejmuje remont dróg gminnych, ul. Stanisława Moniuszki na odc. dł. 865 mb oraz ul. Wałbrzyskiej na odcinkach o długości – jeden 171 mb, a drugi 205 mb. Wykonanie remontów przedmiotowych odcinków dróg ma poprawić, zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, ulic objętych tymi działaniami.

W ramach remontu ulicy S. Moniuszki pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Kłodzką zostaną wykonane między innymi roboty: frezowanie zniszczonej warstwy nawierzchni bitumicznej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5 cm. Zostaną też zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie drogi. Ponadto przewiduje się w zakresie remontu chodników i zjazdów: rozebranie istniejących – zniszczonych nawierzchni chodników, rozebranie obrzeży i krawężników kamiennych i betonowych wraz z ławami, ustawienie krawężników, ustawienie obrzeży betonowych wraz z wykonaniem warstw odcinającej i podbudowy w celu wykonania konstrukcji nawierzchni chodników i zjazdów. Konieczny też będzie remont studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej, regulacja pionowa studzienek i zaworów dla istniejących urządzeń podziemnych, ścinka zawyżonych poboczy gruntowych, oczyszczenie z namułu rowów przydrożnych z profilowaniem ich dna i skarp, uzupełnienie poboczy mieszanką mineralno-kamienną.

Remont ulicy Wałbrzyskiej obejmuje dwa odcinki jeden o długości 171metrów zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Warszawską w kierunku granicy administracyjnej miasta. Na tym odcinku ulicy zostaną wykonane następujące roboty: rozebranie poprzez frezowanie zniszczonej warstwy nawierzchni bitumicznej, rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą, rozebranie oporników kamiennych, ustawienie krawężników kamiennych, z odzysku na ławie betonowej i na podsypce cementowo – piaskowej, ustawienie oporników kamiennych, z odzysku na ławie betonowej i na podsypce cementowo – piaskowej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy nawierzchni, ścieralnej z betonu asfaltowego o grubość warstwy 5cm. Wykonane zostaną też prace: ścinka zawyżonych poboczy gruntowych, oczyszczenie z namułu istniejących rowów przydrożnych, z profilowaniem ich dna i skarp z wcześniejszym wykarczowaniem z pasa drogowego samosiejek i poszycia, uzupełnienie poboczy mieszanką mineralno-kamienną. Ponadto zaplanowano ustawienie koniecznych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie.

Drugi przewidywany odcinek to końcowy odcinek tej ulicy przed skrzyżowaniem z drogą powiatową Wałbrzych – Olszyniec. Na tym odcinku ulicy Wałbrzyskiej zostaną wykonane następujące roboty: rozebranie poprzez frezowanie, zniszczonej warstwy nawierzchni bitumicznej, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5cm, oczyszczenie z namułu istniejących rowów przydrożnych, z profilowaniem ich dna i skarp z wcześniejszym wykarczowaniem z pasa drogowego samosiejek i poszycia, uzupełnienie poboczy mieszanką mineralno-kamienną. Przewiduje się też ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu – oznakowanie. Dzięki pracom na tym odcinku poprawi się i będzie bezpieczniejszy wyjazd na drogę powiatową.

Wartość wszystkich planowanych prac to 1 598 222 złotych, w tym kwota dofinansowania 799 111 złotych. Rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu umowy z Wojewodą Dolnośląskim i rozstrzygnięciu przetargu na wyżej określone prace.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top