Betlejem i Mix

Betlejem i Mix

w Kultura

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu zaprasza na Betlejem Polskie i Kabaretowy Mix. Betlejem Polskie, to jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych 2013 roku w Polsce – według miesięcznika Teatr. Spektakl nagrodzony na 19. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej Wyróżnieniem Zespołowym dla Realizatorów spek taklu.

Lucjan Rydel, autor wysta wionego po raz pierwszy w 1905 roku Betlejem polskiego, kazał Jezusowi narodzić się w Polsce. Betlejemską szopkę, koniecznie z widokiem na Wawel, postawił w Krakowie. Rydlowska idea prze czy tania biblijnej opowieści o naro dzinach Zbawiciela przez „Polskę tu i teraz" stała się po 107 latach punktem wyjścia dla spek taklu Wojciecha Farugi. Co by się stało, gdyby niepo kalane poczęcie wyda rzyło się dziś? Czy możliwy jest cud? Jak zare ago wa li byśmy, gdyby się wydarzył? Kim może być dzisiejsza Maria? Czy będzie to cud ogól no na rodowy, czy raczej cykl doświadczeń indy wi du alnych? Akcja z Krakowa przenosi się do małej miej sco wości, o której wszyscy zapo mnieli. To miejsce po kata strofie – nie wiemy, czy przeszła tędy klęska żywiołowa, czy może tylko zamknięcie jedynej fabryki. Miejscowość powoli umiera, a jej miesz kańcy, pozba wieni środków do życia, pracy i chęci robienia czego kolwiek zbierają się w świe tlicy. Czekają, aż coś się wydarzy… Zapraszamy na ostatnie pokazy spektaklu w tym sezonie: 7 lutego 2014 (godz. 19.00, piątek, Duża Scena) i 9 lutego 2014 (godz. 18.00, niedziela, Duża Scena).

W sobotę 9 lutego zapraszamy na Początek – mix odcinków 1-3. Specjalna odsłona wałbrzyskiego serialu kabaretowego Dom Aktora. Początek, złożona z najlepszych numerów prezentowanych dotąd odcinków Ostatni Guliwer, Zbrodnia w Galerii Victoria i Tajemnica Hotelu Sudety. Reżyser Michał Walczak we współpracy z kompozytorem i twórczym zespołem aktorskim podejmuje zabawną i przejmującą wiwisekcję wałbrzyskiego życia teatralnego i miejskiego, splatając je z osobistymi doświadczeniami artystów. Czym różni się Dom Aktora od zwykłego domu? Co wydarzyło się w Galerii Victoria? Jakie tajemnice kryje Hotel „Sudety"? Przekonaj się już 8 lutego o godz. 19.00 (Klub NOT ul. Szmidta 4).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Kultura

Zapraszamy do teatru

W najbliższy weekend Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprezentuje aż trzy

Wyremontowali bibliotekę

Dzięki przeprowadzonym pracom w ramach projektu pn. „Nowoczesna przestrzeń Centrum Kultury –

Spektakl z Mikołajem

W niedzielę, 2 grudnia o godzinie 12:30, zapraszamy do Teatru Lalki i
Go to Top