Bezpieczniej na drogach powiatu

w Aktualności/Powiat/Region

Powiat Wałbrzyski kontynuuje program współfinansowania budowy, przebudowy i modernizacji chodników na ternach poszczególnych gmin. Podjęte  inicjatywa są bardzo istotnym i oczekiwanym przez mieszkańców elementem poprawy bezpieczeństwa pieszych.

W roku 2019 Powiat Wałbrzyski wystąpił z inicjatywą kontynuacji współpracy i zaproponował budowę, przebudowę i modernizację chodników we wszystkich gminach powiatu. W wyniku podjętej inicjatywy przez Powiat Wałbrzyski w roku 2020 we współpracy z Gminami realizowane są następujące inwestycje:

– Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Witkowie, zadanie realizowane wspólnie z Gminą Czarny Bór przy udziale finansowym Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota dotacji: 50 tysięcy złotych. Realizacja: Gmina Czarny Bór.

– Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m. Podlesie w ciągu drogi Nr 3358D. Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Walim przy udziale finansowym Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota dotacji: 50 tysięcy złotych. Realizacja: Gmina Walim.

– Remonty chodników na terenie Gminy Jedlina – Zdrój. W ramach zadania planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Jedlina – Zdrój na wykonanie remontu chodników przy drogach gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Jedlina – Zdrój w wysokości 50 tysięcy złotych.

– Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3364 D w Sokołowsku, Etap II. Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Mieroszów przy udziale finansowym Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota dotacji: 50 tysięcy złotych. Realizacja: Gmina Mieroszów

– Pomoc finansowa dla Gminy Szczawno – Zdrój. W ramach zadania planowane jest udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Szczawno – Zdrój na zadanie pod nazwą: budowa chodników na terenie działek nr 109, 106 obr. 1 oraz 269 i 252/3 obr. 2 w Szczawnie – Zdroju, w wysokości 50 tysięcy złotych.

W 2020 roku została zrealizowana budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3464D w Starych Bogaczowicach, Etap II. Zadanie zrealizowane wspólnie z Gminą Stare Bogaczowice przy udziale finansowym Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota dotacji: 50 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wsparcie dla druhów

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przekazał promesy na

Powitanie lata na Dzikowcu

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach zorganizował wycieczkę turystyczno-krajoznawczą pod hasłem „Powitanie
Go to Top