Budowa sieci kanalizacyjnej

Budowa sieci kanalizacyjnej

w Gospodarka

Około 800 tysięcy złotych kosztować będzie I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Walim i Rzeczka. W związku z rozpoczętymi pracami kierowcy mogą napotkać utrudnienia na drodze powiatowej nr 383 – ul. 3- go Maja w Walimiu w kierunku Rzeczki.

Inwestycja realizowana jest w ramach programu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka – I Etap". W ramach porozumienia z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji, gmina Walim pozyskała 100% środków finansowych w wysokości 800.000,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest I etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Walim i Rzeczka (ul. 3-go Maja) na długości 1,2 km, tj. do budynku Rzeczka nr 11. Wykonanie robót montażowych związanych z budową kanalizacji sanitarnej: montaż grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, montaż studzienek kanalizacyjnych żelbetowych, włączenie do istniejących studni rewizyjnych projektowanych przewodów z wykonaniem w tych studniach przejść szczelnych oraz kinet, wykonanie przecisku pod rzeką Walimką z przeciąganiem przewodów kanalizacyjnych, wykonanie komór nadawczych i odbiorczych oraz założeni manszet i płóz. Nadzór nad wykonaniem inwestycji pełni Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, jednak Gmina Walim prace dozorować będzie na bieżąco. Termin realizacji zadania: 31.08.2014 r.

„W związku z tym, iż prace prowadzone będą głównie w drodze powiatowej nr 383 – ul. 3- go Maja w Walimiu i droga w kierunku Rzeczki, powstaną utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym. Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności, a także wyrozumiałość w czasie prowadzonej inwestycji. Jest to kolejne zadanie, realizowane przez Gminę Walim, które ułatwi funkcjonowanie naszej społeczności, a także przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego w naszej gminie" – apelują urzędnicy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top