Budżet Głuszycy przyjęty jednomyślnie

Budżet Głuszycy przyjęty jednomyślnie

w Aktualności

Radni gminy Głuszyca jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok. Planowane dochody wynoszą 29.506.708,51 złotych. Wydatki 31.509.742,95 złotych. Deficyt w wysokości ponad 2 milionów zostanie pokryty obligacjami.

– Oprócz wielu zadań własnych i zleconych , które realizuje Gmina Głuszyca na podstawie obowiązujących przepisów prawa, rok 2016 będzie dla głuszyckiego samorządu czasem rozpoczęcia wielu inwestycji. Zostaną one sfinansowane dzięki pozyskanym dotacjom, m.in. ze środków Aglomeracji Wałbrzyskiej i częściowo z budżetu Gminy. Planowane zadania przyczynią się do poprawy estetyki naszej miejscowości i podniesienia jakości życia mieszkańców Głuszycy. Przysłużą się także do uatrakcyjnienia naszej Gminy jako miejsca do zamieszkania, inwestowania i wypoczynku – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód. W budżecie Gminy Głuszyca zaplanowano w 2016 roku następujące zadania inwestycyjne:

– „Budowa centrum przesiadkowego przy ulicy Kolejowej w Głuszycy” – dotacja 1.700.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 300. 000, 00 zł, planowany całkowity koszt inwestycji 2.000.000, 00 zł,

– „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Głuszyca” – dotacja 1.475.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca – 225 000, 00 zł, planowany całkowity koszt inwestycji 1.700.000,00 zł,

– „Termomodernizacja Przedszkola w Głuszycy” – dotacja 165.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 35.000 zł, planowany całkowity koszt inwestycji – 200.000,00 zł,

– „Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca” – dotacja 850.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 150.000, 00 zł, planowany całkowity koszt inwestycji – 1.000.000,00 zł,

– „Termomodernizacja Centrum Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy”- dotacja 260.000,00 zł, środki z budżetu Gminy Głuszyca 40.000, 00 zł, planowany całkowity koszt inwestycji – 300.000,00 zł.

Kwota 2.500.000, 00 zł uzyskana z tytułu emisji obligacji przychodowych zostanie przeznaczona na realizację w latach 2016-2017 przez Gminę Głuszyca przedsięwzięcia pod nazwą „Sowiogórski Raj – Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3”. Pozostałe koszty inwestycji zostaną dofinansowane ze środków zewnętrznych, m.in. dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.250.000,00 zł. Wśród zadań ujętych w wydatkach Gminy Głuszyca na rok 2016 znajdują się także: dofinansowanie rozbudowy Podziemnego Miasta Osówka, modernizacja obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca takich jak basen miejski i boisko sportowe przy ul. Dolnej oraz budowa skate parku i siłowni zewnętrznych przy ul. Ogrodowej i Łukasiewicza. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w tegorocznym budżecie Gminy Głuszyca przeznaczona będzie kwota przychodów na 2016 rok w wysokości 870.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych. Rozchody w 2016 roku wynosić będą 1.366.965,56 zł, na co składają się: spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego – 270.000,00 zł, spłata dwóch kredytów w banku Spółdzielcza Grupa bankowa – 220.495,00 zł, spłata dwóch pożyczek w MW Trade – 876.470,56 zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Czworonogi w służbie

Pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt (wyżywienie, albo ekwiwalent finansowy w formie ryczałtu na

Spotkanie Rady Rynku Pracy

Po rocznej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w kraju, na posiedzeniu stacjonarnym w

Góry Bez Brawury

#GóryBezBrawury to nowa akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wspierana przez Górskie Ochotnicze
Go to Top