Chcą ogłoszenia konkursu na szefa WZWiK

Chcą ogłoszenia konkursu na szefa WZWiK

w Aktualności

Sześcioro radnych opozycji podpisało się pod pismem o wyłonienie nowego przewodniczącego Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w drodze konkursu na to stanowisko. Poniżej treść pisma.

"My niżej podpisani radni Rady Miejskiej Wałbrzycha zwracamy się do Państwa – Członków Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z prośbą ogłoszenia konkursu na stanowisko Przewodniczącego Zarządu WZWiK. Jako radni Rady Miejskiej Wałbrzycha jesteśmy zatroskani o dalsze losy Związku po fakcie odwołania przez Radę Miejską Wałbrzycha ze Zgromadzenia dodatkowego reprezentanta Wałbrzycha, pana Stefanosa Ewangielu. Przyjęta uchwała jest jednoznaczna z usunięciem Pana Ewangielu z funkcji Przewodniczącego Zarządu WZWiK co wynika ze Statutu Związku WZWiK , a dokładnie § 21 ust.3 punkt 2 . „ Członkostwo w zarządzie ustaje wskutek: utraty członkostwa w zgromadzeniu – z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 punkt 2. oraz ust. 4 tj. „Odwołanie poszczególnych członków zarządu następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania". W związku z powyższym i możliwością jaką daje Statut WZWiK tj: § 21 ust.2 punkt 2 „ dopuszczalny jest wybór 2 członków Zarządu spoza członków zgromadzenia" apelujemy do Państwa o ogłoszenie konkursu na stanowisko Przewodniczącego. Celem będzie wyłonienie nowego Przewodniczącego w oparciu o wykształcenie, doświadczenie i kompetencje. Jesteśmy przekonani, że wybór nowego menagera w tak przejrzysty sposób wpłynie korzystnie na zarządzanie WZWiK, a co za tym idzie na rzetelne i transparentne dysponowanie publicznymi pieniędzmi.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top