Czas na konsultacje

w Boguszów Gorce

Obwodnica Boguszowa-Gorc była głównym tematem posiedzenia komisji Infrastruktury i Gospodarki Miejskiej, zwołanej na prośbę pełniącego funkcję burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Mariusz Wawro, dyrektor ds. Inwestycji DSDiK oraz  radni Rady Miejskiej. Marszałek przedstawił założenia wniosku, jaki Zarząd Województwa złożył 21 maja 2021 r. do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie obwodnicy Boguszowa-Gorc na kwotę 75 mln zł. Następnie omawiano harmonogram działań, możliwości udziału gminy w pracach projektowych i dofinansowaniu inwestycji. – Obrady były początkiem spotkań, jakie planowane są w celu ustalenia dalszych działań i prac nad tą inwestycją. W najbliższym czasie przewidywane jest także przeprowadzenie konsultacji społecznych w temacie obwodnicy – relacjonują uczestnicy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Boguszów Gorce

Kwiatowy herb

Panie działające w „Klubie Seniora” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury

Przystanek kolejowy Dzikowiec

Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków

Gmina przyjazna rodzinie

Gmina Boguszów-Gorce otrzymała tytuł Samorząd PRO FAMILIA 2021. Konkurs cieszył się dużym

Nadają kierunek rozwoju

Możliwości podjęcia współpracy pomiędzy gminą Biguszów – Gorce a Politechniką Wrocławską były
Go to Top