Czy będzie istniał dom małego dziecka?

Czy będzie istniał dom małego dziecka?

w Aktualności

Od 2010 roku najprawdopodobniej znikną domy małego dziecka. Zgodnie z projektem ustawy małe dzieci trafiać będą od razy do rodziny zastępczej.

Kwestie reorganizacji domów małego dziecka omawiali radni na sesji rady powiatu. Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie wystosowało projekt dotyczący likwidacji tych placówek. Zgodnie z projektem dzieci pozbawione opieki biologicznych rodziców mają trafiać od razu do rodziny zastępczej. DPodopieczni wychowywani w domu małego dziecka, pozbawieni więzi z matką, narażone są na różne zaburzenia w rozwoju fizycznym i psychicznym. Często są zagubione, maja poczucie leku i samotności. W późniejszym okresie maja problemy w szkole, wykazują postawy antyspołeczne, są agresywne i zamknięte w sobie. Radni pytali dlaczego zarząd tak długo nie omawiał tak ważnej kwestii. – Sprawa ta jest niezwykle skomplikowana. Zarząd bez działań na szczeblu krajowym nie może podjąć żadnej decyzji – zaznaczał starosta Skrętkowicz. Decydenci podkreślali, że ustawodawstwo w Polsce jest bardzo niespójne. Według standardów w domu dziecka przebywać powinno trzydzieścioro dzieci. Z drugiej strony to co się dzieje w rodzinach, a więc rozwój patologii, alkoholizm, przemoc, narkomania, powoduje, że sądy bardzo szybko podejmują decyzje o odebraniu dzieci i przekazaniu do domu dziecka, mimo braku miejsc. Zgodnie z ustawą gmina może wspomóc finansowo rodzinę, a powiat musi zajmować się dzieckiem, które jest już problematyczne. Niespójność tych przepisów działa na niekorzyść dziecka . Ustawa o pomocy społecznej dokładnie mówi, że dom dziecka to ostatnie miejsce do którego powinno trafić małe dziecko. Oderwanie od rodziny biologicznej jest dla dziecka przeżyciem traumatycznym. Działania rady w zakresie reorganizacji sieci domów dziecka mają polegać na zatrudnianiu coraz większej liczby fachowców, którzy zajmowali by się bezpośrednio pracą z rodziną po to żeby pomóc rodzinie biologicznej zatrzymać dziecko. Obecnie trwają dyskusje na temat likwidacji domów małego dziecka w Wałbrzychu i Jedlinie Zdroju. Będziemy przyglądać się tej sprawie i na bieżąco informować.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Czworonogi w służbie

Pokrywanie kosztów wyżywienia zwierząt (wyżywienie, albo ekwiwalent finansowy w formie ryczałtu na

Spotkanie Rady Rynku Pracy

Po rocznej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w kraju, na posiedzeniu stacjonarnym w

Góry Bez Brawury

#GóryBezBrawury to nowa akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wspierana przez Górskie Ochotnicze
Go to Top