Czy minister Pawlak zareaguje na protest?

Czy minister Pawlak zareaguje na protest?

w Aktualności

Prezydent Roman Szełemej, Posłanki na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Tutaj, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i przedstawiciel Polskiego Klubu Ekologicznego Julian Golak podpisali wspólnie protest do Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka. Raz już samorządowcy chcieli, aby minister Pawlak interweniował. Konkretnie w sprawie zmian w zarządzie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bez skutku. Poniżej treść dzisiejszego protestu.

„Jesteśmy oburzeni skandalicznymi planami sprzedaży hałd pokopalnianych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA z przeznaczeniem na eksploatacje kruszywa. Dotyczy to między innymi dwóch hałd określonych jako „Staszic" i „Moniuszko" położonych

w bezpośrednim sąsiedztwie centrum Wałbrzycha.

Prowadzona przez zarządzających dawnym majątkiem pokopalnianym polityka sprzedaży nieruchomości, bez wiedzy i akceptacji lokalnych samorządów, skutkuje zagrożeniem dla środowiska naturalnego, przede wszystkim jednak dla zdrowia mieszkańców. Zdecydowanie sprzeciwiamy się powstawaniu kolejnych źródeł zanieczyszczenia powietrza, emisji hałasu i udręki spowodowanej ciężkim transportem. Hałda "Moniuszko" została zrekultywowana nakładem 3,5 mln zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest nie do pomyślenia, aby następstwem kosztownego przywracania wartości użytkowych tym terenom była ich ponowna degradacja. To absurdalne i karygodne marnotrawstwo publicznych środków.

Hałdy „Staszic" SRK nie potrafiła w terminie zrekultywować, co tłumaczyła oczekiwaniem na wsparcie NFOŚiGW. Zamiast dokończyć zadanie, uznała, że wygodniej hałdę sprzedać i pozbyć się problemu. Skutkiem tej aroganckiej wobec lokalnej społeczności metody działania będzie uciążliwa eksploatacja i nasilone protesty mieszkańców miasta. Uważamy, że zgodnie z pierwotnym zamierzeniem hałdy powinny być poddane starannej rekultywacji przez podmiot, który daje większe gwarancje poddania się kontroli społecznej niż prywatny inwestor. Przestrogą wobec lekkomyślnej sprzedaży majątku po wałbrzyskich kopalniach są głośne w kraju, bulwersujące opinię publiczną problemy związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów i zakładu recyklingu przy ul. Górniczej. Mieszkańcy Wałbrzycha z całą pewnością nie pogodzą się z kolejnym przejawem dewastacji środowiska, hałaśliwym i rujnującym drogi transportem oraz radykalnym pogorszeniem ich warunków życiowych. Występując w interesie społeczności Wałbrzycha oczekujemy niezwłocznego wstrzymania procedury sprzedaży wałbrzyskich hałd. Domagamy się również realizacji przez państwową spółkę zobowiązań dotyczących ich rekultywacji, czego rezultatem miały być tereny zielone przeznaczone na cele rekreacyjne". Gmina Wałbrzych wystąpiła również do NFOŚiGW o udostępnienie wniosku i umowy zawartej z SRK na dofinansowanie projektu rekultywacji hałdy „Moniuszko".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top