Debata o rynku pracy

Debata o rynku pracy

w Gospodarka

,,Porozmawiajmy o rynku pracy" – to temat konferencji która  odbyła się 4 października 2016 r. w Szczawnie-Zdroju. W debacie wzięli udział znani pracodawcy i liderzy opinii oraz Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Ewa Grzebieniak.

W pierwszej części dyskusji uczestnicy rozmawiali o wzmocnieniu współpracy pomiędzy środowiskiem pracodawców a administracją samorządowa w regionie. Ewa Grzebieniak zwróciła uwagę, że trudno jest projektować jakiekolwiek wsparcie finansowe adresowane do pracodawców, nie mając wystarczającej wiedzy o ich potrzebach. Dlatego DWUP bardzo dużą wagę przywiązuje do współpracy z partnerami społecznymi w regionie. – Zależy nam na tym, aby wsłuchiwać się w potrzeby pracodawców oraz dbać o dobre relacje z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z sektora MŚP. Dlatego cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym spotkaniu – mówiła dyrektor DWUP Ewa Grzebieniak. W trakcie dyskusji, prelegenci zwracali uwagę na ograniczenia związane z angażowaniem pracodawców w proces konsultacji społecznych. Artur Sawrycz podkreślał, że ten problem wynika głównie z niskiej świadomości samych pracodawców oraz struktury przedsiębiorstw działających na rynku, gdzie dominują głównie mikro i małe firmy. Natomiast Marcin Kowalski wskazywał na trudności w dostępie do środków unijnych przez pracodawców, którzy są zainteresowani udziałem w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub opracowaniem programów nauczania dopasowanych do ich potrzeb. – Niestety, pracodawcy nie mogą samodzielnie składać wniosków o dofinansowanie w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego, placówki kształcenia ustawicznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, natomiast sami pracodawcy zostali pominięci jako potencjalni wnioskodawcy. Uważam to za duży błąd – komentował Marcin Kowalski. Obecnie przyciągnięcie i utrzymanie pracowników to nie lada wyzwanie dla wielu firm. Dlatego w drugiej części dyskusji zastanawiano się, w jaki sposób można tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, oraz rozwijać zaangażowanie zespołu. Uczestnicy wskazywali na wdrożenie w przedsiębiorstwach programów w zakresie ergonomii. O swoich pozytywnych doświadczeniach w tym zakresie mówił Krzysztof Zawadzki, który potwierdził, że ubezpieczenia zdrowotne, czy szkolenia już nie wystarczą, a pracownicy stawiają co raz większe wymagania. Dlatego coraz większą popularnością będą się cieszyć programy profilaktyczne nastawione na redukcję stresu lub uciążliwych warunków pracy, szczególnie w firmach produkcyjnych. W przyszłym roku – jak poinformowała Ewa Grzebieniak – będą dostępne środki w ramach Działania 8.7 RPO 2014-2020 na opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Spotkanie konsultacyjne zostało zorganizowane w związku z realizacją  przez Dolnośląskich Pracodawców projektu ,,Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top