Defibrylator w PWSZ AS

Defibrylator w PWSZ AS

w Aktualności

Każdego roku ponad 160 tys. Polaków umiera z przyczyn związanych z nieprawidłowym działaniem serca. Wielu z nich to ofiary Nagłego Zatrzymania Krążenia. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, zarówno pracowników administracyjnych Uczelni, jak i kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów, Władze PWSZ AS zakupiły defibrylator typu AED – przeznaczony do użytku dla ratującego posiadającego jedynie elementarne przeszkolenie.

Na Zachodzie już od wielu lat prężnie działają programy typu PAD (Public Access Defibrillation) propagujące powszechny dostęp do defibrylacji. Zakładają one rozbudowywanie sieci umieszczonych w publicznych miejscach automatycznych defibrylatorów oraz przeszkolenie jak największej liczby ochotników do ich używania. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zakupiła defibrylator typu AED (automated external defibrillator), czyli skomputeryzowane urządzenie przystosowane do użytkowania po krótkim przeszkoleniu przez osoby bez medycznego wykształcenia. AED analizuje rytm pracy serca ofiary NZK i samo „podejmuje decyzję" o wyładowaniu elektrycznym. Rolą ratownika jest podążać za wydawanymi na głos poleceniami maszyny.Dlaczego to takie ważne? Odpowiedź kryje się pod skrótem NZK.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia (NZK), to termin używany na określenie sytuacji, w której ustaje praca serca. Zwykle jest spowodowany zaburzeniami rytmu serca, tzw. migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym. Gdy dochodzi do NZK – serce przestaje bić, zatrzymuje się krążenie krwi i zanika puls, ofiara traci przytomność i nagle upada. Śmierć następuje w ciągu zaledwie kilku minut, o ile natychmiast nie zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, takie jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) i wczesna defibrylacja.NZK może przydarzyć się każdemu, bez względu na wiek i stan zdrowia. Niektóre grupy społeczne czy wiekowe, np. osoby powyżej 50. roku życia lub osoby ze schorzeniami serca narażone są na większe ryzyko, jednak NZK może wystąpić nawet u zdrowych dzieci czy nastolatków. W Polsce nagła śmierć sercowa dotyka ok. 40 tys. ludzi rocznie.

Defibrylator to urządzenie, które poprzez impuls elektryczny o odpowiednim natężeniu przepuszczony przez mięsień sercowy przywraca jego normalną pracę. Zwykle wyposażone są w niego karetki pogotowia, jednak często zdarza się, że pogotowie przyjeżdża kilkanaście minut po zdarzeniu. Tymczasem na uratowanie życia osoby, której serce przestało poprawnie pracować, jest mniej niż 10 minut, a szanse przeżycia maleją o ok. 10 proc. z każdą minutą. Rozmieszczanie zewnętrznych automatycznych defibrylatorów w urzędach, zakładach pracy, w obiektach sportowych i środkach komunikacji ma na celu obniżenie tej statystyki i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Spotkanie Rady Rynku Pracy

Po rocznej przerwie, spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w kraju, na posiedzeniu stacjonarnym w

Góry Bez Brawury

#GóryBezBrawury to nowa akcja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wspierana przez Górskie Ochotnicze
Go to Top