Dlaczego Budopol zrezygnował z budowy Aqua - Zdroju?

Dlaczego Budopol zrezygnował z budowy Aqua – Zdroju?

w Aktualności

Firma Budopol wydała specjalne oświadczenie, w którym wyjaśnia dlaczego zrezygnowała z kontynuowania prac przy budowie kompleksu Aqua – Zdrój. Przeczytaj oświadczenie zarządu firmy i zapoznaj się z argumentacją wykonawcy.

Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowe „BUDOPOL" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie odstąpienia od Umowy nr 7/2010 z 29 czerwca 2010 r., dotyczącej budowy Centrum Turystyczno – Sportowego „AQUA-ZDRÓJ" przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu.
– Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „BUDOPOL" S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ubolewa nad brakiem możliwości dalszej realizacji inwestycji.
– Przeszkodą dla dalszej realizacji robót budowlanych jest brak gwarancji zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
– Podmiotem odpowiedzialnym za udzielenie gwarancji zapłaty jest Zamawiający, co jest jego prawnym obowiązkiem, określonym w art. 6491 § 1 Kodeksu Cywilnego.
– W świetle powszechnie dostępnych informacji o trudnej sytuacji finansowej Miasta Wałbrzycha i jego spółek, udzielenie Wykonawcy gwarancji zapłaty jest koniecznym warunkiem kontynuowania robót.
–  Brak gwarancji zapłaty upoważnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy w obronie interesów finansowych nie tylko swoich, ale również podwykonawców robót.
– Jedną z przyczyn, dla których Wykonawca skorzystał z prawa do odstąpienia od Umowy, było złamanie przez Zamawiającego zapisów ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 31 stycznia 2012 r., w odniesieniu do kar umownych, których naliczanie zostało przez Sąd zawieszone.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top