Do ambitnych świat należy

Do ambitnych świat należy

w Gospodarka

Business English Certyficate Preliminary oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych to dwa prestiżowe dokumenty potwierdzające na całe życie kwalifikacje osób, które mogą się nimi wylegitymować. 30 mieszkańców regionu wałbrzyskiego, dzięki wsparciu unijnych funduszy, podjęło w naszym mieście starania zmierzające do ich zdobycia. Wszystko w ramach projektu „Bądź ambitny – zdobądź certyfikaty" przygotowanego i realizowanego przez wałbrzyskie stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. W ciągu najbliższego miesiące proces edukacyjny zakończy się, a uczestnicy i uczestniczki projektu staną przed egzaminatorami.

Projektu „Bądź ambitny – zdobądź certyfikaty" skierowany jest do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych ,uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności. W jego ramach Uczestniczki i Uczestnicy przechodzą intensywny kurs języka angielskiego. Znajomość języków obcych jest dziś uniwersalną umiejętnością, dzięki której nie tylko rozwijamy swoje możliwości, lecz także ułatwiamy sobie życie, na przykład w podróży lub w pracy. Nawet niewielka znajomość języka umożliwia podróżującemu zrozumienie lokalnej kultury i kontakt z miejscową ludnością, co sprawia, że podróżowanie staje się przyjemniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Jest ona również czynnikiem sprawczym awansu zawodowego i otrzymania ciekawszych ofert pracy często stanowi wymóg dla kandydatów do pracy, albo daje dużą przewagę nad innymi na przykład w administracji, handlu czy mediach. Liczba miejsc pracy w sektorach związanych z językami, czyli między innymi w nauczaniu, tłumaczeniu ustnym i pisemnym, wzrasta w miarę, jak zwiększa się znaczenie znajomości języków. Języków może się uczyć każdy, bez względu na wiek oraz na to, do czego są nam one potrzebne. Nauka języka obcego może być przyjemnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Najważniejsze to wybrać metodę pasującą do naszych potrzeb i do ilości czasu, który możemy poświęcić nauce. Umiejętność ta ważna jest zwłaszcza w obecnej sytuacji geopolitycznej naszego kraju w związku z uczestnictwem Polski w życiu nowoczesnej, wielokulturowej Europy. Komisja Europejska włączyła umiejętności posługiwania się językami obcymi do kluczowych kompetencji uczenia się przez całe życie. Po kończącym się w marcu, przeszło 10 miesięcznym kursie językowym zorganizowanym w ramach projektu „Bądź ambitny – zdobądź certyfikaty", Uczestniczki i Uczestnicy programu przystąpią do egzaminu Cambridge ESOL z biznesowego języka angielskiego – Business English Certyficate Preliminary (BEC P) organizowanego przez British Council.Egzamin do którego podejdą w ramach projektu jest jednym z najbardziej znanych egzaminów językowych na świecie. Certyfikaty Cambridge są najbardziej obiektywnym i prestiżowym ukoronowaniem zdobytych umiejętności językowych. Są one honorowane przez liczne uniwersytety oraz instytucje edukacyjne na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Certyfikat uznają największe, międzynarodowe firmy przy rekrutacji pracowników na stanowiska wymagające znajomości języka angielskiego oraz przy awansie zawodowym. Osoby, które zdadzą egzaminu BEC P otrzymują certyfikat językowy ważny na całe życie bez konieczności jego ponownego odnawiania.

Języki obce to jednak nie wszystko. W ramach realizowanego projektu Uczestnicy i Uczestniczki przechodzą również szkolenie z zakresu technik komputerowych przygotowujące do zdania egzaminów potwierdzających wiedzę i umiejętności obsługi komputera i programów komputerowych. Celem egzaminu jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL-European Computer Driving Licence) – certyfikatu uznawanego w całej Europie i częściowo poza nią. Może go zdobyć każdy obywatel niezależnie od zawodu, wykształcenia i wieku. Na Węgrzech i w Hiszpanii jest on obowiązującym standardem w administracji publicznej. We Włoszech, Szwajcarii, i Egipcie jest standardem w programach edukacyjnych. W Wielkiej Brytanii wymaga się ECDL od wszystkich pracowników służby zdrowia, a w Norwegii od pracowników firm ubezpieczeniowych. W Polsce certyfikat ECDL, rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskał rangę urzędowego standardu edukacyjnego. W ramach programu ECDL można uzyskać Karty Umiejętności Komputerowych (EKUK).

W Polsce student posiadający certyfikat ECDL może być zwolniony z obowiązku udziału w zajęciach z zakresu technologii informacyjnej. Ośrodkiem koordynującym w naszym kraju akcję zdobywania certyfikatów ECDL jest Polskie Biuro ECDL, powołane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Według PTI liczba wydanych w Polsce kart EKUK zbliża się już do 80 tys. Zdobywanie ECDL polega na wypełnieniu szeregu testów i egzaminów określających poziom posiadanych umiejętności w zakresie sprzętu i oprogramowania IT.

W ubiegłym roku przewodniczący Komitetu Założycielskiego ECDL Foundation Jim Friars wręczył dziewięciomilionową Kartę Umiejętności Komputerowych EKUK. Otrzymał ją Przewodniczący Komisji Europejskiej – Jose Manuel Barroso, który odbierając swój dokument powiedział, że program ECDL przyniósł zdumiewający postęp w dziedzinie edukacji komputerowej, a 9 milionowa Karta EKUK może być tego dowodem. Barroso dodał, że w obecnie sytuacji ekonomicznej wielu pracowników musi myśleć o szkoleniach i właśnie one oraz umiejętności komputerowe mogą pomóc im w zdobyciu nowego zawodu.

W trakcie kończących się szkoleń z zakresu technik komputerowych Uczestniczki i Uczestnicy projektu zapoznali sie z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowali podstawowe umiejętności wykorzystania programów użytkowych, takich jak: edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do zarządzania bazami danych, programy służące do przygotowywania prezentacji. Nabywali także umiejętności posługiwania się lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania, gromadzenia i porządkowania informacji. Kulminacją blisko 10 miesięcznego szkolenia jest ich przystąpienie w najbliższych dniach, do egzaminu przeprowadzonego przez akredytowanego przy Polskim Biurze ECDL egzaminatora. Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo. Uczestnicy projektu „Bądź ambitny – zdobądź certyfikaty" z wynikami egzaminu ze swoich umiejętności językowych i komputerowych będą mogli zapoznać się na przełomie marcu i kwietnia 2010 roku.

 

""

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top