Doniesienie na Mo-Bruk

Doniesienie na Mo-Bruk

w Aktualności

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński informuje, że po kolejnej interwencji w sprawie użytkowania przez spółkę Mo-Bruk S.A. składowiska odpadów przemysłowych i niebezpiecznych, w sposób niezgodny z przepisami, po spotkaniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, służby Wojewody złożyły do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa z art. 91a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane.

"Dnia 8 sierpnia 2016r. decyzją Nr 982/2016 Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po szczegółowym przeanalizowaniu akt sprawy i rozpatrzeniu odwołania spółki Mo-Bruk S.A. utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha, z dnia 16 maja 2016 r. Nr 107/2016. Dla przypomnienia, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził z urzędu wygaśniecie decyzji Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 marca 2001r., znak AA-BIOŚ.7355/p-0182/2001, w przedmiocie udzielenia pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów przemysłowych przy ul. Górniczej w Wałbrzychu (zmienionej decyzją Prezydenta Wałbrzycha nr 441/2002 z dnia 23 czerwca 2002r.). Zarządca składowiska Mo-Bruk S.A., zgodnie z warunkami pozwolenia na użytkowanie, zobowiązany był do zakończenia składowania odpadów do dnia 21 grudnia 2012r. oraz zakończenia rekultywacji do dnia 31 grudnia 2015r. Jak wiemy Mo-Bruk nie zaprzestał składowania odpadów i nie wywiązał się ze wskazanych terminów. 11 sierpnia 2016r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wałbrzycha złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z uwagi na użytkowanie składowiska odpadów w sposób niezgodny z przepisami prawa budowlanego. Służby Wojewody powiadomiły o powyższej decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w którego rękach spoczywają kompetencje cofnięcia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie działalności przez Mo-Bruk S.A. Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, apeluje do Pana Marszałka o niezwłoczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, która dla Mieszkańców Wałbrzycha, jest obecnie jednym z najistotniejszych problemów" – informują służby wojewody.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

INVEST-PARK Patriotycznie

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna uświetniła obchody Niepodległości patriotyczną iluminacją swojej siedziby. Budynek

Potrącił dziecko i uciekł

Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 21-letniego sprawcę potrącenia 11-letniej dziewczynki na przejściu dla pieszych,

Sensacyjne odkrycie w Książu

Podczas prac pielęgnacyjnych bluszczu porastającego północno-wschodnią elewację Zamku Książ w Wałbrzychu odsłonięte
Go to Top