Ile kosztuje nas obsługa prawna urzędu?

Ile kosztuje nas obsługa prawna urzędu?

w Aktualności

Gmina Wałbrzych wydaje setki tysięcy złotych rocznie na obsługę prawną – wynika z pisma, które przesłał nam i prezydentowi miasta Paweł Orfin, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia nowoczesny Wałbrzych. Poniżej treść dokumentu.

„Niniejszym pismem chcę zwrócić uwagę na bardzo duże wydatki Gminy Wałbrzych na obsługę prawną i zachęcić do outsourcingu tych usług. Wykonywanie zadania obsługi prawnej przez zewnętrzną firmę wyłonioną w drodze przetargu pozwoliłoby na oszczędzenie znacznych środków.Na podstawie zapytań o udostępnienie informacji publicznej otrzymaliśmy informacje, że Gmina Wałbrzych w 2011 roku na wynagrodzenia 3 osób zatrudnionych na obsługę prawną wydała kwotę ~ 574 tys. zł. Jeżeli podzielimy to na liczbę etatów, otrzymamy średnie wynagrodzenie dla jednej osoby ~ 16 tys. zł. Przecież to o wiele więcej niż zarobki Prezydenta Miasta! Jakby tego było mało w 2011 roku Gmina Wałbrzych wydała na obsługę prawną dla osób obcych (nie będących pracownikami UM) dodatkowe 122 tys. zł. Łącznie więc obsługa prawna Miasta Wałbrzych w 2011 roku to suma aż 696 tys. zł.W okresie styczeń – maj 2012 roku na obsługę prawną Gmina wydała ~ 331 tys. zł dla własnychpracowników. Biorąc pod uwagę, że w pierwszych trzech miesiącach było 3,5 etatu a potem 2,5 – średnie wynagrodzenie dla jednej osoby wyniesie 20,5 tys. zł. Do tego należy jeszcze dołożyć kwotę ~ 24 tys. zł wydaną w 2012 roku na obsługę prawną przez osoby obce. Wynika z tego, że wydatki na obsługę prawną rosną w sposób niekontrolowany. W mojej ocenie nie są onezasadne, gdyż poziom obsługi prawnej pozostawia wiele do życzenia. Są np. tworzone uchwały dla Rady Miejskiej zawierające błędy i nie jest nadzorowane przestrzeganie Statutu Miasta.Według statutu „O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie radnych oraz przewodniczących RadWspólnot Samorządowych na co najmniej 7 dni poprzedzających jej termin" – dlaczego więcPrzewodnicząca Rady Miejskiej zawiadamia o sesji, która ma się odbyć 23.07 dopiero 19.09, czylizaledwie 4 dni wcześniej? W statucie czytamy też „Projekty uchwał winny być zaopiniowane przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym oraz właściwe komisje pod względem merytorycznym". Dlaczego więc podejmuje się uchwały naprędce wprowadzone w porządek obrad – bez uprzednich opinii właściwej komisji?"

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top