Kompromis w sprawie uchwały zakazującej nocnego handlu

Kompromis w sprawie uchwały zakazującej nocnego handlu

w Aktualności

Do ścisłego przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości,  zainstalowania odpowiedniego monitoringu wizyjnego prowadzonej placówki jak i jej najbliższej okolicy czy przestrzegania ciszy nocnej zobowiązali się właściciele sklepów nocnych i lokali gastronomicznych w porozumieniu, które zawarto dzisiaj w urzędzie miejskim.

Każda ze stron, która bezpośrednio lub pośrednio związana była ze sprawą wprowadzenia w życie uchwały o zakazie nocnego handlu przyjęła na siebie jakieś zobowiązania. Służby porządkowe do: systematycznego nadzoru nad placówkami prowadzącymi działalność w porze nocnej, odpowiednich działań wobec osób zakłócających spokój, porządek i ciszę nocną, współpracy z sygnatariuszami porozumienia, popularyzowania jego postanowień, a także aktywnego uczestnictwa w spotkaniach z sygnatariuszami porozumienia, mających na celu omówienie bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego i kierunków działania i wymiany informacji i doświadczeń z zakresu będącego przedmiotem porozumienia. Prezydent miasta Wałbrzycha przyjął na siebie działania w zakresie: podjęcia inicjatywy legislacyjnej w sprawie odroczenia obowiązywania uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha na 6 kolejnych miesięcy, a po tym okresie podejmie działania zmierzające do zmiany, uchylenia uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29.11.2012 r., w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów (punktów) gastronomicznych i usługowych na terenie Gminy Wałbrzych, aktywnego uczestnictwa w spotkaniach z sygnatariuszami porozumienia, mających na celu omówienie bieżącej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, porządku publicznego i kierunków działania, włączenia do aktywnych działań Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współpracy z sygnatariuszami porozumienia, dla realizacji jego postanowień, popularyzowania postanowień niniejszego porozumienia, wymiany doświadczeń z zakresu będącego przedmiotem niniejszego porozumienia i poprawy oświetlenia miasta. Przedsiębiorcy natomiast obok realizacji wspólnych dla każdej strony postanowień zobowiązali się jeszcze do: Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terenie miasta Wałbrzycha, zwani dalej „Przedsiębiorcami" reprezentowani przez przedstawicieli, sygnatariuszy porozumienia, zobowiązują się podjąć działania zmierzające do: ścisłego przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, zainstalowania odpowiedniego monitoringu wizyjnego prowadzonej placówki jak i jej najbliższej okolicy, dochowania wszelkiej staranności, aby prowadzona działalność handlowa/usługowa była bezpieczna dla klientów i osób przebywających w najbliższej okolicy placówki, m.in. przez współpracę z firmą ochroniarską i innymi służbami porządkowymi, dbania o czystość i porządek w placówce i w jej najbliższej okolicy, przestrzegania ciszy nocnej, społecznej odpowiedzialności biznesu, tj. unikania sytuacji konfliktowych w środowisku swojej działalności, a konflikty i uzasadnione skargi zobowiązują się rozwiązywać w drodze dialogu, z poszanowaniem praw osób trzecich.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top