Komunikat ws. likwidacji dworca autobusowego

Komunikat ws. likwidacji dworca autobusowego

w Aktualności

– Wyznaczenie miejsca na dworzec autobusowy to nie zadanie starostwa. Jest to zadanie gminy. Starostwo wydaje jedynie zgody na usługi transportowe, a zgodę na zatrzymywanie się na danym przystanku tylko wówczas, kiedy znajduje się on w pasie drogi powiatowej – wyjaśnia wicestarosta Augustyn Skrętkowicz.

Co więcej, starosta Robert Ławski, mając świadomość społecznych skutków przewidywanej likwidacji istniejącego dworca autobusowego należącego w latach ubiegłych do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej (PKS) Sp. z o.o. a obecnie miejsca będącego własnością prywatną, wyraził zaniepokojenie tym faktem i zwrócił się już 3 lutego 2011 roku do ówczesnego prezydenta Wałbrzycha Piotra Kruczkowskiego z prośbą o informację, w jaki sposób gmina Wałbrzych zamierza rozwiązać problem odprawy osób i bagażu, nadmieniając jednocześnie, że ,,obecna lokalizacja dworca jest jednym z najdogodniejszych dla wszystkich podróżnych, gdyż jest on usytuowany w bliskiej odległości od istniejących przystanków komunikacji miejskiej oraz powiatowej". Do 21 czerwca 2011 roku, nie wpłynęła odpowiedź na pismo wysłane do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Zgodnie z ustawą z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie transportu zbiorowego (wydawanie licencji, zezwoleń, etc.). Organem wydającym zezwolenia dla przewozów pasażerskich dalekobieżnych jest Marszałek Województwa właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Przewoźnik – jeśli chce zatrzymać się w danym miejscu – ustala, kto jest zarządcą drogi i występuje o uzgodnienie zasad korzystania z przystanku do odpowiedniego zarządcy drogi.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top