Król odebrał tytuł

Król odebrał tytuł

w Aktualności

Bogdan Król odebrał tytuł Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha. Uroczytość miała miejsce podczas dzisiejszej sesji rady miasta.

W uzasadnieniu do uchwały, którą jednogłośnie podjęli wałbrzyscy radni możemy przeczytać : Pan Bogdan Król od ponad 30 lat zajmuje się działalnością społeczną. Jest inicjatorem założenia Stowarzyszenia "Dom Bretanii" w Wałbrzychu. Stowarzyszenie to powstało 9 lutego 1995 roku. Dzięki jego zasługom zrealizowanych zostało w Wałbrzychu wiele ważnych dla mieszkańców Wałbrzycha i regionu przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. W okresie stanu wojennego w Polsce sprowadzał z Francji do Wałbrzycha dary rzeczowe. W okresie powodzi w naszym regionie w 1997 roku zorganizował pomoc finansową dla Wałbrzycha w wysokości 30 000 franków. Jednak najwięcej czasu poświęca na działania, które przyczyniają się do bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami regionu wałbrzyskiego i Francji, głównie poprzez wymianę kulturalno-oświatową. Zorganizował siedmiokrotnie wyjazdy na festiwale folklorystyczne do zaprzyjaźnionych miast w Bretanii dla Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Podobnie w Wałbrzychu w wydarzeniach kulturalnych uczestniczyły zespoły muzyczne z Francji, m.in. Kerlen Pondi, Pays du Leon, Brian MC Combe, Guichen Quartet, Cecile Corbel, Bran, Breizh i Bal Kuzest. Od 1995 roku na staże językowe i zawodowe do Bretanii wyjeżdżali nauczyciele szkół wałbrzyskich. Pobyty obejmowały okres od kilku tygodni do roku i dla uczniów były bezpłatne. Również do Wałbrzycha przyjeżdżały wolontariuszki z Bretanii, które pracowały, m.in. w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu, w Domu Bretanii, w Funadacji Krzyżowa i w szkołach. W ramach programów unijnych Leonardo da Vinci, Comenius, Wolontariat Akcja2, młodzież z ZS nr 1, 5, 7, 8, Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, Gimnazjum nr 3 uczestniczyła w wymianach młodzieżowych i stażach zawodowych o różnej tematyce: hotelarsko-gastronomicznej, samochodowej, elektronicznej, ekologicznej, turystyczno-promocyjnej. Już od kilku lat przyjeżdżają do Wałbrzycha uczniowie z Gimnazjum z Plenee Jugon. Odbywając podróż po kilku krajach Europy odwiedzają nasze miasto, gdzie nawiązują kontakty z polskimi rówieśnikami i poznają nasz region. Prezes organizował dofinansowane kursy języka francuskiego dla mieszkańców Wałbrzycha i mokolic, prelekcje dla młodzieży poświęcone kulturze i sztuce Bretanii, pokazy multimedialne. W ramach promocji miasta i regionu zorganizował uczestnictwo podmiotów turystycznych i gospodarczych w Vannes, St. Malo, gdzie promowane były produkty naszego regionu, łącznie z walorami turystycznymi oraz leczniczymi naszych uzdrowisk. Wśród licznych organizowanych kontaktów znalazły się Straż Pożarna z Wałbrzycha ze Strażą Pożarną z Vannes, Izba Rzemieślnicza ze Świdnicy z rzemieślnikami z Vannes. Nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa z Nord/Pas de Calais we Francji, gdzie efektem tych kontaktów była międzynarodowa konferencja poświęcona zagospodarowaniu terenów górniczych i ochrony środowiska, a także wystawa prezentująca fotografie i dokumenty pt. "Górnictwo węglowe Rejonu Nord/Pas de Calais", byłe miejsce pracy polskich reemigrantów. Za swoją działalność w umacnianiu więzów przyjaźni między naszym miastem a Francją został w kwietniu 2006 roku uhonorowany Medalem za współpracę ze Szkolnictwem Katolickim w Bretanii. Posiada odznaczenia państwowe i resortowe: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi. Order Sztandaru Pracy II Klasy, Medal " Za upowszechnianie kultury w województwie wałbrzyskim 1975 – 1998", Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Odznaka Zasłużonego Działacza Stowarzyszenia Inżynierów i Techników górnictwa oraz wiele dyplomów i listów gratulacyjnych za współpracę polsko – francuską.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Rozstrzygnęli konkursy

Ponad tysiąc nowych miejsc w żłobkach i klubach malucha, a także pomoc

Stawiają na kierunki techniczne

Popularyzacja kierunków technicznych na uczelniach wyższych była głównym celem konferencji zorganizowanej przez

Zagrali dla Dawida

Ponad 40 tys. złotych zebrali organizatorzy festynu charytatywnego „Gramy dla Dawida”, który
Go to Top