Mamy Starą Kopalnię!

Mamy Starą Kopalnię!

w Aktualności

Ponad 35 milionów złotych dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania „Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym otrzymał projekt „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia". Umowę o przyznaniu dofinansowania podpisał dziś w Wałbrzychu minister Kultury Bogdan Zdrojewski.

Przypomnijmy, od momentu utworzenia Muzeum Przemysłu i Techniki sporządzane były różne koncepcje i analizy dotyczące zagospodarowania poszczególnych obiektów zlokalizowanych na terenie byłej KWK "Julia". Niemniej jednak Gmina Wałbrzych nie dysponowała kompleksową koncepcją zagospodarowania terenu, a część dotychczasowych opracowań zdezaktualizowała się. W związku z tym przystąpiono do opracowania koncepcji zagospodarowania obiektów i terenu Muzeum Przemysłu i Techniki. W 2007 roku Gmina Wałbrzych otrzymała na ten cel dotację w wysokości 200.000 PLN ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego". Wykonawcą zostało "Biuro projektowo – inżynierskie Redan Sp z o.o.". Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą 302.560 PLN.

W efekcie pracy Biura Projektowego powstały 3 warianty koncepcji zagospodarowania terenu, które 5 marca 2008 roku poddane zostały konsultacjom społecznym. Konsultacje trwały do 19 marca 2008 roku i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wałbrzycha i regionu. Na podstawie konsultacji społecznych wybrany został docelowy wariant koncepcji.

Zgodnie z wybranym wariantem koncepcji zagospodarowania terenu i obiektów zaplanowano różne funkcje wiodące dla poszczególnych obiektów. Wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków zostaną zachowane. Przeznaczone do rozbiórki zostały obiekty markowni, warsztat elektryczny oraz niewielkie obiekty techniczne. Wszystkim budynkom przywrócony zostanie pierwotny kształt, stąd przewidziane rozbiórki wszystkich przybudówek. Teren byłej KWK "Julia" stanie się atrakcyjną przestrzenią publiczną. Zlokalizowane zostaną tu instytucje kultury, siedziby organizacji pozarządowych, restauracje, kawiarnie, hotel-pensjonat, klub muzyczny "Montownia", Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, zespół sportowo – rekreacyjny. Na terenie byłej kopalni znajdować się będą liczne place i przestrzenie publiczne na których zlokalizowane zostaną eksponaty muzealne i elementy małej architektury. W ramach planowanej koncepcji zagospodarowania terenu planuje się również udostępnienie zwiedzającym podziemnej trasy muzealnej, w której eksponowane będą wielkogabarytowe urządzenia: pompy, wentylatory, systemy instalacyjne, transport podziemny itp.

W ramach realizacji przedmiotowego projektu przewiduje się:Muzeum Przemysłu i TechnikiPrzewiduje się intensywną rozbudowę istniejącego muzeum poprzez aranżację atrakcyjnej ekspozycji muzealnej, organizację multimedialnych oraz interaktywnych ekspozycji na temat funkcjonowania kopalnictwa węgla kamiennego, budowy geologicznej Sudetów, rozwoju przemysłu wałbrzyskiego, historii i losów ludzi związanych z górnictwem, a także organizację wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, gromadzenie i dokumentowanie zbiorów. Podziemna Ekspozycja MuzealnaPrzewiduje się zagospodarowanie wyrobisk podziemnych (sztolni szkoleniowej "Julia", tuneli odstawy kamienia oraz kanałów żużlowych i pomieszczeń technologicznych łączących piwnice poszczególnych budynków) poprzez ich oczyszczenie, wykonanie nowych połączeń, dostosowanie do bezpiecznego zwiedzania, wykonanie instalacji oświetleniowej. Zostanie wykonany nowy chodnik łączący sztolnię "Julia" z tunelem odstawy kamienia w kierunku hałdy "Wiesław" o długości 23 m i spadku 9 st., wraz z obudową typu ŁP. W tunelu odstawy kamienia zostanie zamontowane torowisko kolei kopalnianej. W przystosowanym obiekcie zostaną rozmieszczone i zaaranżowane eksponaty: tabor transportu kopalnianego, wyposażenie systemów pomiarowych i bezpieczeństwa, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, tablice informacyjne, pompy, wentylatory itp. Europejskie Centrum Ceramiki UnikatowejZakłada się adaptacje części budynków kompleksu architektoniczno – przemysłowego kopalni "Julia" na potrzeby Europejskiego Centrum Ceramiki Unikatowej. Mieściłoby ono pracownie, powierzchnie wystawiennicze, zaplecze techniczne, a także sale konferencyjno – audytoryjne mogące prowadzić komercyjną działalność nie związaną bezpośrednio z tematyką Centrum, jako ośrodka:- wystawienniczego (m. in. prezentacja prac przekazanych przez artystów z 29 dotychczas odbytych plenerów – wystawa stała),- dokumentacyjnego (kartoteki twórców),- prowadzącego międzynarodowe i krajowe plenery ceramiczne,- prowadzącego galerię sprzedaży dzieł ceramiki unikatowej. Organizacje pozarządowe, galeria sztuki współczesnej, zespół pieśni i tańcaUzupełnieniem rozbudowanego programu instytucji kulturalnych będą pomieszczenia dla biur organizacji pozarządowych, mniejszych instytucji związanych z kulturą (np. sale prób taneczno – wokalnych, infrastruktura edukacyjna, pracownie itp.). Ponadto w części łaźni (przestrzeń pryszniców) przewiduje się aranżację powierzchni wystawienniczej na potrzeby prezentacji sztuki współczesnej. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia założyć należy okresowe wykorzystanie ekspresyjnej przestrzeni szatni łańcuszkowej na potrzeby Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu (kameralne występy związane z prezentacją sztuk o charakterze awangardowym).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top