Miasto - Powiat 1:1

Miasto – Powiat 1:1

w Aktualności

Ministerstwo Finansów nie zaopiniowało pozytywnie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego – czytamy w komunikacie przesłanym przez rzecznika powiatu wałbrzyskiego.

Projekt ww. rozporządzenia był przedmiotem obrad dwóch posiedzeń Komitetu Stałego Rady Ministrów. W dwóch pismach Ministerstwo Finansów wniosło swoje uwagi, w trzecim nie zaopiniowało pozytywnie planowanych zmian.

Ministerstwo Finansów, akcentowało w pismach do Sekretarza Komitetu Stałego Rady Ministrów m.in., że:

1. W obowiązującym stanie prawnym nie ma regulacji prawnych umożliwiających przejęcie przez gminę Wałbrzych długu Powiatu Wałbrzyskiego: ,,. w obowiązującym stanie prawnym brak jest regulacji dotyczących odpowiedzialności za zobowiązania powiatu w przypadku jego podziału" – czytamy w piśmie MF z dn. 26 czerwca br.

2. Co więcej, nawet po przejęciu długu powiatu przez gminę Wałbrzych, powiat nie będzie w stanie uchwalić budżetu: ,,.dochody bieżące powiatu nie będą wystarczające do zrównoważenia wydatków bieżących, co oznacza, że nie zostanie spełniona zasada wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący JST nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki" – stoi w piśmie z 28 czerwca br.

3. W piśmie z 5 lipca Ministerstwo Finansów podkreśla, że nie uwzględniono opinii powiatu wałbrzyskiego dotyczącej skutków finansowych w przypadku wydzielenia Wałbrzycha z powiatu; nie uwzględniono zapisów zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przyszłego Powiatu Grodzkiego na lata 2012-2038 dotyczących zobowiązań związku współtworzonego przez gminę Wałbrzych – Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji: zaciągnięte przez ten Związek w latach poprzednich i planowane do zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki i kredyty nie zostały uwzględnione w limicie zadłużenia gminy Wałbrzych. Co więcej, proponowane zmniejszenie dochodów może stanowić zagrożenie dla realizacji zadań przez powiat. W konsekwencji w piśmie z dn. 5 lipca br. czytamy, iż Ministerstwo Finansów nie może pozytywnie zaopiniować projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top