Miliony dla szkół powiatowych

Miliony dla szkół powiatowych

w Aktualności

Powiat wałbrzyski bierze udział w wyjątkowym na skalę kraju projekcie: cztery ze szkół ponadgimnazjalnych zostaną doposażone w sprzęt o wartości blisko 7 mln zł. Planuje się, że pracownie do praktycznej nauki zawodu powstaną w przeciągu 6-ciu miesięcy.

Umowę partnerską do opracowania i realizacji projektu pn. ,,Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku" podpisano między Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Wałbrzyskim już w styczniu 2009 roku, umowę wykonawczą w 2011 roku. Celem projektu jest unowocześnienie
systemu edukacji zawodowej an Dolnym Śląsku poprzez stworzenie centów kształcenia (w siedmiu branżach i dziewięciu powiatach) oraz doposażenie ich w nowoczesny sprzęt do prowadzenie zajęć dydaktycznych. 20 sierpnia 2012 roku została podpisana z wykonawcą umowa na dostawę wyposażenia dydaktycznego do nauki i rozwijania umiejętności w siedmiu branżach kształcenia zawodowego.Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest liderem projektu, a partnerami – oprócz powiatu wałbrzyskiego – także: powiat bolesławiecki, powiat głogowski, powiat kłodzki, powiat oleśnicki, powiat świdnicki, gmina Jelenia Góra (miasto na prawach powiatu), gmina Legnica (miasto na prawach powiatu), gmina Wrocław (miasto na prawach powiatu).Przedmiotem podpisanej w sierpniu br. umowy z wykonawcą jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu dydaktycznego, łącznie dla 415 modelowych pracowni na Dolnym Śląsku, w branżach kształcenia zawodowego, tj.: mechanicznej, samochodowej, elektro-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, budowlanej, informatycznej i turystycznej. W ramach ww. umowy dostawca zobowiązany jest w ciągu 20 dni od zawarcia umowy przedłożyć Liderowi Projektu plan zarządzania dostawami; w okresie 4 miesięcy od zawarcia umowy dostarczyć sprzęt do 125 pracowni, tj. 30% z 415 pracowni; zamknąć proces dostaw w ciągu kolejnych dwóch miesięcy.W powiecie wałbrzyskim w sprzęt, o łącznej wartości 6.667.514,07 zł, zostaną doposażone cztery szkoły ponadgimnazjalne dla których organem prowadzącym jest powiat wałbrzyski, co w praktyce przełoży się na powstanie *centrum mechatroniczno-elektronicznego w dwóch zespołach szkół: w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej (zostaną tam utworzone trzy pracownie – wytwarzania elementów konstrukcyjnych, automatyzacji procesów i podstaw elektrotechniki) oraz w Zespole Szkół Politechnicznych ,,Energetyk" przy Al. Wyzwolenia 5 (pracownia automatyki, pracownia układów (elektroniki) cyfrowych i mikroprocesorów, pracownia układów (elektroniki) analogowych oraz pracownia urządzeń elektronicznych).Ponadto zostanie utworzonych *sześć filii *w poszczególnych branżach: mechanicznej (w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Ogrodowej 2a), samochodowej (w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Ogrodowej 2a oraz w ZS Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a), elektryczno-energetycznej (w ZSP ,Energetyk"), budowlanej (ZS Nr 5 oraz ZS Nr 10), informatycznej (ZSP ,,Energetyk") oraz turystycznej (ZS Nr 7).

  Głównym celem projektu jest poprawa  jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w szczególności poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej, lepsze przygotowanie nauczycieli oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej uwzględniające potrzeby rynku pracy. – Chciałbym, aby młodzież w naszych szkołach kształciła się zgodnie z zapotrzebowaniami lokalnego rynku, dlatego tak bardzo cieszy mnie perspektywa realizacji tego projektu. Dzięki nowocześnie wyposażonym pracowniom uczniowie nabędą odpowiednich umiejętności w swoim zawodzie i tym samym będą pożądanymi pracownikami na naszym rynku pracy – komentuje starosta wałbrzyski Robert Ławski.

  Dodaj komentarz

  Your email address will not be published.

  *

  Ostatnie od Aktualności

  Piłeś?Nie jedź!

  Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
  Go to Top