Mo-Bruk odwołał się od decyzji i wygrał

Mo-Bruk odwołał się od decyzji i wygrał

w Aktualności

Firma Mo-Bruk, która w Wałbrzychu zarządza składowiskiem odpadów wygrała w sądzie administracyjnym w Warszawie z Ministerstwem Środowiska, które stwierdziło nieważność pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1 i 4. Poniżej treść komunikatu, który zarząd opublikował na swojej stronie.

Informacja w sprawie korzystnego dla Emitenta wyroku WSA dotyczącego zakładu w Wałbrzychu

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 31 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którą to odmówiono zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska należącego do Mo-BRUK S.A. Przedmiotowy wyrok dotyczy postępowania prowadzonego z wniosku Mo-BRUK S.A., które dotyczyło zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska w zakładzie w Wałbrzychu. Marszałek Województwa Dolnośląskiego odmówił zatwierdzenia tej instrukcji, a Minister Środowiska utrzymał w mocy przedmiotową decyzję. Wojwódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska. W ustnym uzasadnieniu wyroku, wskazał na występujące w decyzji Ministra poważne uchybienia w zakresie prawa materialnego, w tym art. 53 ustawy o odpadach. Sąd obciążył kosztami procesu Ministra Środowiska i nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć. W ocenie Zarządu jest to istotny dla Spółki wyrok, potwierdzający prawidłowość postępowania Mo-BRUK S.A. Wyrok wskazuje na błędne postępowanie organów wywołujące znaczące niedogodności z uwagi na żmudne procedury odwoławcze.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top