(Nie)oficjalna strategia aglomeracji wałbrzyskiej?

(Nie)oficjalna strategia aglomeracji wałbrzyskiej?

w Aktualności

Działacze NGO skupieni w Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych do Marszałka Województwa Dolnośląskiego: mają szereg zastrzeżeń do Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, którą prezydent miasta Roman Szełemej zaprezentował kilka dni temu we Wrocławiu zarządowi samorządu wojewódzkiego. Ich zdaniem dokument ten nie był przedmiotem konsultacji wśród wałbrzyskich organizacji pozarządowych, a także Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu (GRDPP), co stanowi naruszenie zapisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Swoje zastrzeżenia Waldemar Weish, prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych przedstawił w piśmie przesłanym do marszałka województwa dolnośląskiego. „W związku z przedstawieniem podczas prezentacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w dniu 08.10.2012 r. we Wrocławiu Dobrego przykładu opracowania strategii lokalnej – Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 informujemy Pana Marszałka, iż dokument ten nie był przedmiotem konsultacji wśród wałbrzyskich organizacji pozarządowych, a także Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu (GRDPP), co stanowi naruszenie zapisów ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wobec powyższego dokument ten nie może mieć żadnej mocy prawnej i nie może stanowić podstaw do wykorzystania go w dalszych pracach konsultacyjnych Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych już w roku poprzednim, kiedy to Pan Prezydent Roman Szełemej prezentował nieoficjalny dokument pn. Strategia Wsparcia Rozwoju Wałbrzycha, wyrażała gotowość udziału w partycypacyjnym przygotowaniu dokumentów strategicznych dla miasta i regionu Wałbrzycha. Niestety, do dnia dzisiejszego nie wpłynęło takie zaproszenie do nas, ani także do ponad 120 wałbrzyskich organizacji współpracujących z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu. Wobec braku wypełnienia ustawowych obowiązków konsultacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020 z organizacjami pozarządowymi i GRDPP, a także wobec braku woli Prezydenta Wałbrzycha do partycypacyjnego tworzenia tegoż dokumentu składamy wniosek o wycofanie tegoż dokumentu z dalszego procesu powstawania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego" – napisał Waldemar Weish. Ku jego zaskoczeniu w poniedziałek pojawił się mail z urzędu, w którym Bogusława Czupryn, z biura Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych napisała: „Proszę o uwagi do Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020, do 12 października 2012 r., do godz. 14.30 na adres e-mail: b.drozdz@um.walbrzych.pl lub w wersji papierowej na adres: Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul.Sienkiewicza 6-8 ( czynne codziennie do godz. 16.30). Państwa uwagi będą przedmiotem dyskusji z Grupą Ekspercką, która opracowuje Strategię". Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że na przedstawienie uwag wałbrzyski urząddał organizacjom 4 dni!!!. Jak to robią we Wrocławiu? Jest komitet sterujący, były spotkania, na których zbierano dane z terenu od samorządowców. Potem powstał dokument-projekt, który ma być teraz konsultowany. Czas na konsultacje społeczne aktualizacji strategii województwa dolnośląskiego – do 18 grudnia!. Ponadto, w każdym powiecie planowane są spotkania przedstawicieli zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego z lokalnymi społecznościami, władzami, przedsiębiorcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, na których dyskutowane będą zapisy strategii. Reasumując we Wrocławiu czas na konsultacje 2 miesiące, w Wałbrzychu 4 dni!!! Reakcja RafałDolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych mogła być tylko jedna. Kolejne pismo i zastrzeżenia do sposobu pracy przy strategii aglomeracji wałbrzyskiej. „W związku z wysłaniem przez Urząd Miejski w Wałbrzychu w dniu 08.10.2012 r. o godz. 14:39 maila do wybranych wałbrzyskich organizacji pozarządowych w sprawie konsultacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 w terminie do dnia 12 października do godz. 14:30 uważamy, iż wyznaczenie zaledwie 4.dniowego terminu konsultacji dokumentu strategicznego dla społeczności miasta i regionu wałbrzyskiego jest nie do przyjęcia. Tym bardziej, iż połowa organizacji pozarządowych współpracujących z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu nie posiada maili, a więc jest wykluczona z tak zaproponowanej formy konsultacji. Wobec powyższego składamy wniosek o przeprowadzenie konsultacji tegoż dokumentu w terminie co najmniej 21 dni z wysłaniem do wszystkich wałbrzyskich organizacji zaproszenia w sprawie konsultacji wraz z dokumentem Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Ponadto przypominamy Panu Prezydentowi, iż ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje do konsultacji projektów prawa lokalnego nie tylko z organizacjami pozarządowymi, ale także z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego i to w terminie nie krótszym niż 14 dni". Można odnieść wrażenie, że to pismo odniosło skutek. Urzędnicy wystosowali komunikat, w którym czytamy: "Prezydent Miasta Wałbrzycha w porozumieniu z Przewodniczącym Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawia do konsultacji projekt Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020. Konsultacje społeczne będą koordynowane przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 października, o godz. 13:00 w Ratuszu, sala nr 19. Harmonogram kolejnych spotkań konsultacyjnych będzie opublikowany na stronach internetowych urzędu www.um.walbrzych.pl….".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top