Nowa Stara Kopalnia

Nowa Stara Kopalnia

w Gospodarka

Od robót rozbiórkowych oraz porządkowania terenu rozpoczęły się prace w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Inwestycję nadzoruje PM Group, a powstające na terenie XIX-wiecznej kopalni Julia centrum kulturalno-rozrywkowe ma być gotowe do końca przyszłego roku.

Roboty rozbiórkowe rozpoczęły pierwszy etap budowy Parku Wielokulturowego. Renowacja zabytkowej kopalni „Julia" rozpocznie się od przebudowy byłej maszynowni, gdzie powstanie ekspozycja starych urządzeń. Kolejnym etapem będzie renowacja dawnej kotłowni, w której powstanie Centrum Ceramiki Unikatowej. Projekt obejmuje rewitalizację 11 zabytkowych obiektów byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia" w Wałbrzychu, które po przebudowie uzyskają nowe funkcje, związane z działalnością kulturalną. Projekt obejmuje rewitalizację i adaptację na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków, konserwację muzealiów, zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem oraz zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej.

Inżynierem kontraktu jest PM Group, międzynarodowa firma architektoniczno-inżynierska, która specjalizuje się między innymi w nadzorze realizacji inwestycji publicznych. – W tej chwili oprócz zarządzania realizacją projektu pełnimy funkcję doradcy przy wyborze wykonawców poszczególnych prac, opiniujemy także dokumentację – mówi Adam Rak, koordynator projektu w PM Group. – To unikatowy projekt, biorąc pod uwagę fakt, że „Julia" to jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych kopalni węgla kamiennego na świecie – dodaje. Kopalnia jest nieczynna od 20 lat, a w utworzonym tam muzeum znajduje się ponad 10 tys. eksponatów.
Na terenie byłej kopalni, oprócz eksponatów muzealnych, znajdować się będą także elementy małej architektury, ławki, zieleń itp. W ramach zagospodarowania terenu planuje się również udostępnienie podziemnej trasy turystycznej, w której eksponowane będą wielkogabarytowe urządzenia: pompy, wentylatory, systemy instalacyjne, transport podziemny itp. Przekształcenie dawnego zakładu wydobywczego w Park Wielokulturowy Stara Kopalnia będzie kosztowało ok. 53 mln zł. Prawie 36 mln to środki z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którą Wałbrzych pozyskał za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Pierwszy etap inwestycji ma się zakończyć w 2012 roku, a na początku zostanie wyremontowany budynek maszynowni. Tam prace mają się zakończyć jeszcze w tym roku. Według projektu, wszystkie zabytkowe obiekty kopalni „Julia" zostaną zachowane i zrekonstruowane. Wyburzone zostanie jedynie markownia, warsztat elektryczny i małe obiekty techniczne.
Renowacja Starej Kopalni jest kolejną inwestycją w Sudetach, nad którą czuwa PM Group. Spółka nadzoruje także remont i modernizację zespołu pocysterskiego w Cieplicach, budowę Term Cieplickich, a także renowację Parku Zdrojowego w Cieplicach, jednego z najpiękniejszych ogrodów pałacowych w Polsce.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top