Obwodnica zgodnie z harmonogramem – foto

w Aktualności/Gospodarka/Wałbrzych

Będzie drogą dwujezdniową o długości około 6 km z dwoma węzłami: Żeromskiego i Reja,. Ponadto   przebudowany zostanie odcinek DK35, od ulicy Kolejowej do ulicy Chrobrego, na długości ok 1 km. Powstanie min. 6 obiektów inżynierskich, kładka i przejście podziemne dla pieszych, elementy ochrony środowiska takie jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z planem kierowcy powinni pojechać obwodnica Wałbrzycha w połowie 2021 roku.

Przypomnijmy: W dniu 4 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu DK35. Wykonawcą zadania jest firma Budimex S.A., która zrealizuje prace budowlane o wartości ponad 307 mln zł. Budowa obwodnicy Wałbrzycha jest inwestycją realizowaną wspólnie przez Gminę Wałbrzych i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Na realizowaną obwodnicę Wałbrzycha składają się dwa odcinki. Pierwszy  odcinek miejski o długości ok. 5 km, gdzie zarządcą dróg krajowych jest Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu. Drugi to  odcinek pozamiejski o długości ok. 1,1, km, gdzie zarządcą dróg krajowych pozostaje Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad. Realizacja inwestycji niezależnie przez obu zarządców dróg byłaby technicznie niemożliwa z uwagi na bardzo nieregularny przebieg granic nieruchomości gminy Wałbrzych i gminy Szczawno – Zdrój. Dlatego 28 sierpnia 2017 roku, pomiędzy GDDKiA a Gminą Wałbrzych zostało zawarte stosowne porozumienie opisujące zasady współpracy, realizacji i finansowania inwestycji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem GDDKiA w całości sfinansuje budowę odcinka pozamiejskiego, przebiegającego przez teren Gminy Szczawno Zdrój, natomiast Gmina Wałbrzych pokryje koszty budowy odcinka przebiegającego przez teren miasta. Dzisiaj widać, że oba podmioty współpracują bardzo dobrze. – Mamy za sobą kilkanaście miesięcy niełatwych przygotowań do tego kontraktu. Wałbrzych jest miastem szczególnym. Mówimy tu o przeszłości górniczej, o  m chaosie inwestycyjnym, jaki panował w każdym tego typu mieście w latach 70-tych i 80-tych, gdzie budowano bez szczególnej troski o inwentaryzację – mówił prezydent Roman Szełemej na spotkaniu z dziennikarzami, na palcu budowy obwodnicy. Niedogodności, o których wspominał to m.in nieistniejące na planach różnego rodzaju podziemne sieci oraz stary basen czy pozostałości szybu Gustaw. – Wymagało to pytań do urzędu górniczego i konserwatora zabytków, ale dzisiaj jest już właściwie zielone światło – zaznaczał gospodarz miasta. Za  pośrednictwem mediów prosił o cierpliwość i wyrozumiałość.  2Realizacja obwodnicy Wałbrzycha pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz odciąży układ komunikacyjny w regionie. W istotny sposób przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej nr 35, która stanowi ważne połączenie drogowe z Republiką Czeską. Poniżej zdjęcia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top