Ochrona przed powodzią

Ochrona przed powodzią

w Region

Aż 3,5 mld złotych na ochronę terenów w dorzeczu Odry, około 243 mln złotych dla górnej Wisły i ponad 800 mln złotych na naprawę urządzeń melioracyjnych – tyle pieniędzy z budżetu państwa zostało przeznaczonych od 2002 roku na przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu.

Modernizacja i budowa ponad 152 km wałów przeciwpowodziowych, regulacja przeszło 880 km rzek i potoków, remont 12 jazów i 5 śluz żeglugowych to tylko część działań zrealizowanych od 2002 do 2009 roku m.in. przez regionalne zarządy gospodarki wodnej i wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych w ramach „Programu dla Odry-2006". Program jest nadzorowany przez wojewodę dolnośląskiego (część działań, tj. „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) i ma zostać zakończony w 2016 roku.

Dzięki programowi wybudowano też 7 zbiorników retencyjnych w dorzeczu Odry: Topola i Kozielno na Nysie Kłodzkiej (woj. dolnośląskie, opolskie), Stara Morawa na Morawce (woj. dolnośląskie), Stara Woda na Lubszy (woj. lubuskie), Murowaniec (woj. wielkopolskie), Włodzienin na Troi (woj. opolskie) oraz polder Krynka-Przeworno (woj. dolnośląskie). Na ponad 40 innych zbiornikach retencyjnych przeprowadzone zostały prace konserwacyjne oraz budowlane.

W ramach „Programu dla Odry-2006" regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych zalesiły około 16 ha oraz przebudowały drzewostany na powierzchni około 37 ha.

Do końca 2009 roku na realizację „Programu dla Odry-2006", w tym m.in. „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" (budowa Zbiornika Racibórz i modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego) wydano w sumie 3,5 mld złotych. Ogółem do 2016 roku na „Program dla Odry-2006" zaplanowano 9 mld złotych.

Ochrona przed powodzią realizowana jest również w dorzeczu górnej Wisły. Działania, które mają poprawić bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców tej części kraju prowadzą wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych. W latach 2007-2010 na „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało zarządom około 243 mln złotych, w tym w roku bieżącym około 66 mln złotych. Poszczególne województwa na 2010 rok otrzymały odpowiednio: lubelskie – 4 mln złotych, małopolskie – 17 mln złotych, podkarpackie – 8 mln złotych, śląskie – 4,8 mln złotych, świętokrzyskie – 32 mln złotych.

Wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych w 2010 roku mają kontynuować projekty w dorzeczu górnej Wisły polegające, m.in. na rozbudowie 4 km wału przeciwpowodziowego Wisły w dolinie Janiszowskiej (woj. lubelskie), budowie 2,7 km nowych obwałowań wzdłuż Popradu w Muszynie (woj. małopolskie), zabezpieczenie wałów rzeki Nowy Breń i potoku Zgórsko (woj. podkarpackie).

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" są też prowadzone działania, które zmniejszą zagrożenie powodziowe w powiecie bielskim i cieszyńskim w zlewni rzeki Iłownica (woj. śląskie). To również budowa 13 km zabezpieczeń przeciwpowodziowych doliny Kanału Strumień na terenie gmin Połaniec i Łubnice w powiecie Staszów (woj. świętokrzyskie).

Niezależnie od „Programu dla Odry 2006" i „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły", Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na naprawę urządzeń melioracji wodnych zniszczonych przez powódź. Od 2002 roku wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych z całego kraju otrzymały na ten cel przeszło 800 mln złotych, w tym 30 mln złotych na ten rok (głównie dla południowej Polski).

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Dożynki i Święto Pieroga

Tradycyjne, Czarnoborskie Dożynki, wielobarwne stoiska ze swojskim jadłem oraz legendarne Dolnośląskie Święto

„Dzikie” dożynki

Sołectwo Czarny Bór zwycięzcą konkursu na najpiękniejszy wieniec powiatowy podczas Dożynek Gminno-

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Festiwal Sera

Po raz kolejny organizatorzy Festiwalu Sera w Dziećmorowicach czyli Centrum Kultury i

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top