Omówili plan działania

w Boguszów Gorce

Poprawa usług świadczonych dla mieszkańców Boguszowa Gorc w zakresie pomocy społecznej oraz pomocy dla osób niepełnosprawnych była tematem spotkania gospodarza gminy Krzysztofa Kumorka z dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Pełnomocnikiem ds. Rozwoju Gminy i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz koordynatorem ds. dostępności.

Uczestnicy omówili plany działań na najbliższe miesiące. Obecnie zespół przygotowuje wnioski, aby ubiegać się o środki w ramach konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, do których nabór trwa do 31 grudnia 2021 roku. Realizowany obecnie projekt w zakresie funkcjonowania asystentów osób niepełnosprawnych cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a potrzeby jego rozwoju i kontynuacji są ciągle zgłaszane przez mieszkańców. Podczas spotkania omówiono również projekt przebudowy budynku na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz koncepcje lokalizacji. Przypominamy, że na ten cel Gminie Boguszów-Gorce przyznano 3,5 mln zł z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowa siedziba OPS pozwoli na dogodniejszy dostęp do usług w zakresie pomocy społecznej, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także poprawę warunków pracy dla pracowników OPS.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*