Oskarżona o nadużycia finansowe

Oskarżona o nadużycia finansowe

w Aktualności

Likwidator Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Wałbrzychu została oskarżona o nadużycia finansowe na kwotę ponad 2 milionów złotych.

Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu skierował akt oskarżenia przeciwko 41-letniej Sylwii Ch.-W., zarzucając jej, że w okresie od września 2009r. do maja 2013r. jako likwidator Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w likwidacji z siedzibą w Wałbrzychu, będąc zobowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi Spółdzielni nadużyła udzielonych jej uprawnień oraz niedopełniła ciążących na niej obowiązków i podjęła szereg niekorzystnych i nieuzasadnionych ekonomicznie decyzji finansowych, w wyniku czego wyrządziła Spółdzielni szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie blisko 2 miliony 200 tysięcy zł. We wrześniu 2009r. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Wałbrzychu podjęło uchwałę o postawieniu Spółdzielni w stan likwidacji z uwagi na spadek koniunktury na rynku i silną konkurencję sieci handlowych. Funkcję likwidatora powierzono ówczesnemu prezesowi Sylwii Ch.-W. Likwidator przystępując do likwidacji zwolniła pracowników spółdzielni, z wyjątkiem Andrzeja W., z którym pozostawała w bliskich relacjach (obecnego jej męża). Funkcję likwidatora Sylwia Ch.-W. pełniła do maja 2013r., kiedy to z uwagi na ujawnione nieprawidłowości, została odwołana przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. W wyniku przeprowadzonego śledztwa, na podstawie zgromadzonych dowodów, w tym opinii biegłego z zakresu księgowości ustalono, że oskarżona dopuściła się szeregu niekorzystnych dla reprezentowanego podmiotu decyzji finansowych, które w ocenie prokuratora wyczerpały znamiona kilku przestępstw, to jest:

– w okresie od września 2009r. do grudnia 2010r. bezprawnie wyprowadziła z majątku Spółdzielni środki finansowe pobrane z kont bankowych oraz z kasy w kwocie 296.261,40 zł oraz samowolnie i bez uzasadnienia ekonomicznego przeprowadziła przecenę towarów magazynowych powodując szkodę w kwocie 206.340,77 zł

– przez 2 lata i 2 miesiące bezprawnie przyznała i wypłaciła sobie zawyżone comiesięczne wynagrodzenie oraz premię uznaniową w łącznej wysokości 372.696,53 zł

– przez rok i 7 miesięcy wypłaciła Andrzejowi W. (swojemu mężowi) bezprawnie przyznane i zawyżone comiesięczne wynagrodzenie oraz premię uznaniową w łącznej wysokości 324.590,59 zł

– w listopadzie 2011r. sprzedała należące do spółdzielni nieruchomości położone w Wałbrzychu poniżej wartości rynkowej, zaniżając ich wartość o 560.000 zł

– w okresie od 2011r. do 2012r. przywłaszczyła pieniądze w kwocie 219.431,01 zł pobierając je z kont i kasy i fałszując dokumentację księgową w celu zatuszowania nieprawidłowości

– w okresie od 5 kwietnia do 13 maja 2013r. przywłaszczyła pieniądze w kwocie 151.000 zł pobierając je z rachunków Spółdzielni za pomocą kart płatniczych i bankomatowych.

Czyny zarzucone oskarżonej zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator uznał, że z popełnienia przestępstwa oskarżona uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Oznacza to, że sąd może wymierzyć karę nawet do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (w tym przypadku nawet do 15 lat pozbawienia wolności). Dodatkowo prokurator oskarżył Sylwie Ch.-W. o to, że na krótko przed odwołaniem z funkcji likwidatora, w maju 2013r., ukryła dokumentację związaną z prowadzeniem likwidacji spółdzielni, w tym dokumenty księgowe oraz pracownicze i nie wydała ich na żądanie nowo powołanego likwidatora. Oskarżonej zarzucono także, że naruszyła przepisy Prawa spółdzielczego, zaniechawszy w 2011r. poddania spółdzielni lustracji oraz zwołania w 2010 roku walnego zgromadzenia mimo żądania uprawnionej liczby członków. Na ławie oskarżenia zasiadł także obecny mąż byłej likwidator – Andrzej W., który odpowie za przywłaszczenie wspólnie i w porozumieniu z Sylwią Ch.-W. ponad 320.000 zł stanowiących nienależnie wypłacone mu wynagrodzenie. Oskarżeni nie przyznali się do żadnego z zarzuconych im czynów. Sprawa jest rozpoznawana przez Sąd Okręgowy w Świdnicy – czytamy w komunikacie świdnickiej prokuratury.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top