Pamiętaj o naborze! Pobierz wniosek i złóż do końca września

w Aktualności/Powiat

Do 30 września można składać wnioski o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego indywidualną lub zespołową za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla osób prawnych i fizycznych, a także innych podmiotów mających siedzibę na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Nagroda Starosty Wałbrzyskiego przyznawana jest w formie pieniężnej, w szczególności za działania w sferze: rozwoju i zachowania lokalnej kultury, jej najcenniejszych wartości i tradycji, twórczości artystycznej, profesjonalnej, amatorskiej, edukacji kulturalnej, nowatorskich rozwiązań organizacyjnych, związanych z kulturą i jej upowszechnianiem, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, obejmującej całokształt działalności w upowszechnianiu i promocji kultury.

Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne lub ich związki, Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub nazwę podmiotu i jego adres, informacje dotyczące całokształtu dotychczasowej działalności lub informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana, uzasadnienie wniosku, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wysokość nagrody indywidualnej wynosi do kwoty 3000 zł, nagrody zespołowej do kwoty 5000 zł.

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2020 r. w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/21/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 marca 2018 r.

Kontakt: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty – Rafał Wiernicki tel. 74 84 60 627.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o nagrodę Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*