Ponad 41 milionów zł na kontach przedsiębiorców

w Aktualności/Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzchu przelał już ponad 41 mln zł firmom w Wałbrzychu i w powiecie wałbrzyskim, które w związku z COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu od początku kwietnia realizuje zadania związane z pomocą dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej.

W ramach Tarczy Antykryzysowej pozyskaliśmy łącznie 50 milionów złotych. Ponadto w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej naboru wniosków w ramach rezerwy na finansowanie programów na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej pozyskaliśmy dodatkowo 200.000 zł na wsparcie osób bezrobotnych zwalnianych z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi – mówi Magdalena Dudziak, zastępca dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Przedsiębiorcy z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego złożyli w tutejszym PUP ponad 8,5 tys. wniosków o różne formy wsparcia w ramach tarczy, w tym 6663 wnioski o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, 632 wnioski o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń 3487 pracowników oraz 1199 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wpłynęło także 16 wniosków o wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz jeden wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników osoby kościelnej. Do tej pory Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przelał na konta przedsiębiorców z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego 41.404.444,58 zł. Są to głównie środki z Funduszu Pracy, ale także unijne – z Europejskiego Funduszu Społecznego – ponad 10 mln zł.

Wsparcie płynie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu do wielu przedsiębiorców w powiecie wałbrzyskim, ponieważ skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a tych jest na naszym terenie blisko 6 tysięcy – mówi Krzysztof Kwiatkowski, Starosta Wałbrzyski. – Przypominam wszystkim zainteresowanym, że nabór wniosków o wsparcie przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej, którzy ze względu na pandemię COVID-19 utracili część dochodów, trwa nadal i będzie trwać do wyczerpania środków. Proszę nie wahać się skorzystać z tego mechanizmu wsparcia.

Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim na koniec czerwca wyniosła 14%, a w mieście Wałbrzych 6%. W czerwcu w PUP zarejestrowało się 225 osób bezrobotnych z powiatu (P), a 386 z miasta Wałbrzych (W), w lipcu – 207 P / 361 W, a do połowy sierpnia – 79 P / 96 W.

Oprócz działań podejmowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej Urząd na bieżąco prowadzi działania związane z obsługą aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu m.in. tj. zawieramy umowy na staże, prace interwencyjne, refundacja wyposażenia stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, szkolenia indywidualne czy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponadto prowadzone były nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz konkursu w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Niniejsze finansowane jest ze środków krajowych i Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Pożyczkobiorcy, którzy zaciągnęli pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (z art. 15zzd) nie muszą składać wniosków o umorzenie! Warunkiem umorzenia jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Po spełnieniu tego warunku umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi Urząd Pracy. W przypadku wątpliwości, bądź negatywnej weryfikacji Urząd będzie kontaktować się z danym pożyczkobiorcą.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*