Posłanka z medalem

Posłanka z medalem

w Polityka

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się wczoraj (24 lutego) w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie. Podczas uroczystego spotkania Minister Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył pamiątkowe medale osobom zasłużonym. Wśród nich znaleźli się m.in.: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, przewodnicząca sejmowej podkomisji ds. rynku pracy, Komendant Główny OHP Marian Najdychor, Andrzej Piłat, przewodniczący Naczelnej Rady Zatrudnienia i Marek Tramś, prezes Związku Powiatów Polski.

– Mamy to samo zadanie – zwrócił się do wyróżnionych minister Kosiniak-Kamysz. – Stworzyć najlepsze i najbardziej efektywne służby zatrudnienia. Jak każda zmiana, tak i ta, wprowadzona przez nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, budzi emocje i obawy. Ale głęboko wierzę, że odniesiemy sukces. Przed nami jeszcze ogromna praca edukacyjno-informacyjna. Obiecuję, że materiały edukacyjne – broszury i informatory, oraz szkolenia będą gotowe na czas. Zależy nam, aby podnieść zaufanie wśród osób bezrobotnych do urzędów pracy.Konferencja odbyła się w szczególnym okresie, ponieważ prace parlamentarne nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dobiegają końca. Podczas spotkania poruszono kwestię korzystnych zmian na rynku pracy, takich jak wzrost liczby ofert pracy, coraz częściej z płacą powyżej minimalnej, czy zadowalający poziom elastyczności polskiego rynku pracy, oceniany na średnim poziomie unijnym. Wiceminister Jacek Męcina przypomniał najważniejsze zmiany, jakie mają się dokonać w publicznych służbach zatrudnienia. Należą do nich: utworzenie stanowiska doradcy klienta, profilowanie osób bezrobotnych, wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia oraz powołanie krajowego funduszu szkoleniowego. W ramach realizacji unijnego pakietu Gwarancji dla młodych kluczowe znaczenie będą miały konkursy regionalne, które w 2015 r. powinny pomóc w znalezieniu pracy ok. 100 tys. młodych ludzi. Zmiany systemowe obejmą też same służby zatrudnienia. Algorytm finansowania urzędów pracy zostanie uzależniony od ich efektywności.Najważniejszymi celami, jakie powinna pomóc osiągnąć nowelizowana ustawa są: ułatwienie startu młodym, aktywizacja osób w wieku 50+, usprawnienie obsługi pracodawców, poprawa jakości usług dla bezrobotnych oraz skuteczne inwestowanie w same służby zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Polityka

Drapała zastępcą Cichury

Jacek Cichura, burmistrz Boguszowa – Gorc powołał Sebastiana Drapałę na swojego zastępcę.

Starostą były wicestarosta

Krzysztof Kwiatkowski nowym starostą powiatu wałbrzyskiego. Tym samym władzę w Powiecie Wałbrzyskim
Go to Top