Powiat z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Aktualności/Powiat

7 września do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.

4 września 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2020 rok. Pozytywna opinia RIO jest kolejnym sukcesem Zarządu, potwierdza między innymi zasadność i celowość działań i decyzji podejmowanych w pierwszym półroczu, zwłaszcza w sytuacji nieprzewidywalnych skutków dla budżetu z powodu „lock-downu” gospodarki.

– Uchwała RIO jest potwierdzeniem, że Zarząd Powiatu pod moim kierownictwem w czasie kryzysu działał sprawnie, skutecznie i zgodnie z przepisami prawa, realizując jednocześnie oczekiwania mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego. Ostrożne wydatkowanie środków i konsekwencja w realizacji zaplanowanych inwestycji, po to by utrzymać w ruchu gospodarkę – takie były nasze cele. Dbając o bezpieczeństwo i wspierając na miarę możliwości służby w Powiecie czyniliśmy jednocześnie starania dla jak najszybszego przywrócenia bezpośredniej obsługi mieszkańców i załatwiania ich spraw. Cieszę się z tej opinii, choć nie jest ona dla mnie zaskoczeniem – podsumował Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Go to Top