Prace idą pełną parą

Prace idą pełną parą

w Gospodarka

Radni miejscy i członkowie Rady Kultury mogli w czwartek (30 stycznia) prześledzić postępy prac największej prowadzonej obecnie w Wałbrzychu inwestycji.

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia obejmuje ok. 4 ha terenów, na których znajduje się 16 budynków wpisanych do rejestru zabytków. Gmina Wałbrzych pozyskała dofinansowanie ze środków RPO Infrastruktura i Środowisko Działanie 11.1 Ochrona i Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia. Przewiduje realizację prac budowlanych w obrębie 11 zabytkowych budynków Starej Kopalni, rekultywację placów i przestrzeni publicznych, na których zlokalizowane zostaną eksponaty muzealne i elementy małej architektury. Prace wykończeniowe trwają już  w Budynkach 1 – Łaźnia i Lampiarnia, 3 – Warsztat Mechaniczny, 5 – Ekspozycja Maszyn, 6 – Klub Muzyczny Montownia, Budynku 7 , 9 i 8, w którym powstaje Europejskie Centrum Ceramiki. W ramach planowanej koncepcji zagospodarowania terenu udostępniona zostanie podziemna trasa turystyczna, w której eksponowane będą wielkogabarytowe pompy, wentylatory, systemy instalacyjne, transport podziemny itp. Wartość zadania we wniosku aplikacyjnym wynosiła 52 575 622, 14 zł, dofinansowanie: ze środków UE wynosi  68,08%. Prace budowlane objęte I etapem, na które pozyskano dofinansowanie unijne, zakończone zostaną  do końca 2014 r.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top