Projekt badawczy dla szkół

Projekt badawczy dla szkół

w Gospodarka

Wzmocnienia atrakcyjności oraz podniesienie jakości edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe jest głównym celem projektu badawczego „Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego". Jego realizacją od stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 zajmuje się Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu to m.in. monitoring rynku pracy, w ramach którego dokonywane są obserwacje zmian zachodzących w trzech strefach: edukacji, bezrobociu i zatrudnieniu. W ramach monitoringu przeprowadzona zostanie analiza, oparta o badania prowadzone wśród przedsiębiorców z regionu jeleniogórsko – legnickiego. Warsztaty doradztwa edukacyjno – zawodowego. Te skierowane są do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Podczas bezpłatnych warsztatów poradnictwa grupowego uczestnicy mają możliwość zapoznania się m.in. z wymaganiami zawodowymi pracodawców, zasadami poszukiwania pracy, planowania kariery zawodowej. Ponadto w ramach działań promocyjnych projektu organizowane są spotkania informacyjno – promocyjne z elementami warsztatów tematycznych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top