Projekt badawczy dla szkół

Projekt badawczy dla szkół

w Gospodarka

Wzmocnienia atrakcyjności oraz podniesienie jakości edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe jest głównym celem projektu badawczego „Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego". Jego realizacją od stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 zajmuje się Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu to m.in. monitoring rynku pracy, w ramach którego dokonywane są obserwacje zmian zachodzących w trzech strefach: edukacji, bezrobociu i zatrudnieniu. W ramach monitoringu przeprowadzona zostanie analiza, oparta o badania prowadzone wśród przedsiębiorców z regionu jeleniogórsko – legnickiego. Warsztaty doradztwa edukacyjno – zawodowego. Te skierowane są do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego. Podczas bezpłatnych warsztatów poradnictwa grupowego uczestnicy mają możliwość zapoznania się m.in. z wymaganiami zawodowymi pracodawców, zasadami poszukiwania pracy, planowania kariery zawodowej. Ponadto w ramach działań promocyjnych projektu organizowane są spotkania informacyjno – promocyjne z elementami warsztatów tematycznych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Promesy dla gmin

Ponad 20 samorządowców odebrało dzisiaj z rąk marszałka województwa dolnośląskiego promesy przyznane
Dobre półrocze strefy

Dobre półrocze strefy

Poniesienie ponad miliarda złotych nakładów inwestycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy, którzy zdecydowali
Cudzoziemcy w Polsce

Cudzoziemcy w Polsce

Obecnie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych jest prawie pół miliona cudzoziemców. Największą
Go to Top