Projekt Książka

Projekt Książka

w Aktualności

Pracownicy socjalni z Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizują II edycję projektu „Książka 2017 pn. „Pomoc społeczna w tym propagowanie czytelnictwa jako forma biblioterapii dla osób korzystających ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej”.

– W związku z tym wychodzimy naprzeciw swoim podopiecznym i proponujemy nową formę terapii poprzez biblioterapię. Udostępnienie książek do przeczytania dla klientów na terenie MOPS w Wałbrzychu będzie stanowiła urozmaicenie form proponowanej pomocy oraz przyczyni się do promowania czytelnictwa, co pozytywnie wpłynie na procesy funkcjonowania tych osób w swoich rodzinach oraz w społeczności lokalnej. Dążąc do promowania czytelnictwa wśród klientów MOPS chcemy wpłynąć na zmianę postrzegania otaczającego świata, sposobu kontaktowania się z innymi osobami. Nabycia szacunku do drugiej osoby. Zrozumienia i zaakceptowania potrzeby miłości i szacunku, nie stosowania przemocy. Do zmiany stylu bycia i życia. Potrzeba szacunku jest typowym ludzkim pragnieniem, aby być zaakceptowanym i cenionym przez innych. Ludzie często angażują się w pewien zawód lub hobby, aby zyskać uznanie – mówią pracownicy placówki. Te działalności dają człowiekowi poczucie udziału lub wartości. Dlatego wsparcie tych osób wpisuje się w zasadnicze kwestie w polityce społecznej dla propagowania czytelnictwa wśród podopiecznych MOPS w Wałbrzychu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top