Prokuratura podsumowała ubiegły rok

Prokuratura podsumowała ubiegły rok

w Region

Podan 21 tysięcy spraw wpłynęło w ubiegłym roku do prokuratur okręgu świdnickiego. To o 948 mniej niż dwa lata wcześniej. Zmniejszyła się również ilość postępowań długotrwałych, zwłaszcza tych trwających powyżej 6 miesięcy.

W 2010 roku załatwiono 21.010 spraw. Prokuratorzy skierowali 7.598 aktów oskarżenia do sądu (co stanowi 46,6 % do ogółu spraw załatwionych), przeciwko 9.052 oskarżonym. Wobec 5.016 osób wraz z aktem oskarżenia skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 kpk (o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy). Prokuratorzy prokuratur podległych Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy oskarżyli 228 osób, wobec których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (2,5 % do ogółu oskarżonych) i 235 osób, wobec których zastosowana poręczenie majątkowe (2,6 % do ogółu oskarżonych). W prowadzonych w ubiegłym roku sprawach wydano 2.041 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym (odnotowując tym samym znaczny wzrost w stosunku do lat minionych) na łączną wartość 4.450.267 zł faktycznie zabezpieczonego mienia, to jest o ponad 2 i pół miliona zł więcej w stosunku do 2009 roku. W postępowaniu przed sądem osądzonych zostało w 2010 roku 9.862 osoby, z których 9.088 zostało skazanych, zaś 176 osób zostało uniewinnionych, co stanowi 1,8 % do ogółu osądzonych.W 2009 roku sądy okręgowe rozpoznały apelacje oskarżyciela publicznego od wyroków sądów rejonowych wobec 348 osób, przy czym wobec 259 osób zostały one uwzględnione przez sądy II instancji co stanowi 74,4% do ogółu osób, co do których apelacje rozpoznano. W 2010 roku na podobnym poziomie jak w latach poprzednich utrzymana była aktywności w pozakarnej działalności prokuratorskiej z zakresu spraw cywilnych. Prokuratorzy zainicjowali 525 postępowań cywilnych, kierując do sądu 82 powództwa i 443 wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Dożynki i Święto Pieroga

Tradycyjne, Czarnoborskie Dożynki, wielobarwne stoiska ze swojskim jadłem oraz legendarne Dolnośląskie Święto

„Dzikie” dożynki

Sołectwo Czarny Bór zwycięzcą konkursu na najpiękniejszy wieniec powiatowy podczas Dożynek Gminno-

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Festiwal Sera

Po raz kolejny organizatorzy Festiwalu Sera w Dziećmorowicach czyli Centrum Kultury i

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top