"Przedsiębiorczość po raz pierwszy"

"Przedsiębiorczość po raz pierwszy"

w Gospodarka

Wioletta Jacenko, Ewa Miller, Agnieszka Poral i Julitta Zgliczyńska – oto nazwiska laureatów czwartej edycji programu "Przedsiębiorczość po raz pierwszy".

Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski wręczył dziś nagrody laureatom czwartej edycji konkursu "Przedsiębiorczość po raz pierwszy". Ponadto komisja postanowiła wyróżnić dwie osoby – Julittę Zgliczyńską oraz Agnieszkę Poral za profesjonalnie przygotowaną aplikację i prezentację multimedialną oraz oryginalne pomysły na biznes. W terminie określonym w Regulaminie (do 29 października) wpłynęły 4 zgłoszenia. W I etapie oceniono wnioski pod względem formalnym. Komisja stwierdziła, że wszystkie złożone aplikacje spełniają wymogi formalne określone w regulaminie. Na posiedzeniu 5 listopada komisja konkursowa oceniała złożone wnioski. Kandydaci mieli okazję zaprezentować osobiście swój pomysł na biznes. Komisja na posiedzeniu zamkniętym postanowiła nie przyznawać pierwszego miejsca uznając, że wszystkie pomysły zasługują na uznanie i wsparcie.

Celem konkursu "Przedsiębiorczość po raz pierwszy" jest aktywizacja przedsiębiorczości wśród mieszkańców Wałbrzycha, będących bezrobotnymi , bezrobotnymi absolwentami, osobami poszukującymi pracy, bądź będącymi na wypowiedzeniu.Ułatwienie/pomoc tym osobom w rozpoczęciu po raz pierwszy własnej działalności gospodarczej poprzez umożliwienie objęcia w najem gminnych lokali użytkowych, które do tej pory nie znalazły nabywców, na preferencyjnych warunkach – z 99% zwolnieniem w stawce czynszu oraz stworzenie korzystnych i stabilnych warunków dla prowadzenia "młodego" biznesu – obniżone stawki czynszu obowiązują przez 5 lat. Uczestnikami konkursu "Przedsiębiorczość po raz pierwszy" mogli być mieszkańcy Wałbrzycha, którzy są: absolwentami szkół wszystkich szczebli, którzy ukończyli naukę w ciągu ostatnich 3 lat, są bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP i podejmują działalność po raz pierwszy, bezrobotni, zarejestrowani w PUP, którzy nie prowadzili działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach, osoby poszukujące pracy, będące na wypowiedzeniu, zarejestrowane w PUP i złożyli zgłoszenie (wg określonego wzoru) o przystąpieniu do konkursu.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top