Przewodnik po wyborach samorządowych

Przewodnik po wyborach samorządowych

w Aktualności

W niedzielnych wyborach samorządowych wspólnie zadecydujemy, kto na kolejne cztery lata przejmie władzę w naszym mieście, powiecie i sejmiku wojewódzkim.

 

 

Osoby uprawnione do głosowania otrzymają w lokalu wyborczym następujące karty: białe – z nazwiskami kandydatów do rady miejskiej, żółte – z nazwiskami kandydatów do rady powiatu, niebieskie – do sejmiku i różowe, te najważniejsze, bo zawierające nazwiska kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta Wałbrzycha. Na tej karcie nazwiska umieszczone są w kolejności alfabetycznej. Przy nazwisku każdego kandydata będzie znajdować się także nazwa komitetu wyborczego (lub jej skrót), z którego dana osoba startuje. Oznacza to, że znak „X” postawimy aż przy czterech nazwiskach na czterech kartach – przy, naszym zdaniem, najlepszym radnym miejskim, przy radnym powiatowym, radnym do sejmiku i przyszłym prezydencie. Na każdej karcie do głosowania można postawić tylko jeden znak „X”. Więcej takich znaków na jednej karcie, powoduje,że głos będzie nie ważny! Listy komitetów wyborczych będą umieszczone według wcześniej nadanych im numerów, w rzędach poziomych od lewej strony karty do prawej. Lokale wyborcze otwarte zostaną o godzinie 8 rano, a zamknięte o 22 wieczorem. Do rady miejskiej Wałbrzycha wybranych zostanie 25 radnych. W powiecie mandat uzyska 28 kandydatów.

Zgodnie z art. 62 ust.1 Konstytucji RP prawo głosu w wyborach samorządowych ma każdy obywatel Polski, który najpóźniej w ich dniu ukończył 18 lat. Wyjątek stanowią osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym, pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu oraz ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym. Ograniczoną możliwość głosowania mają obywatele Unii, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, ale na stałe mieszkają w Polsce. Oni mogą wybierać, ale wyłącznie radnych gmin i wójtów (albo burmistrzów, prezydentów miast). Nie mogą za to głosować w wyborach do rad powiatów i sejmików wojewódzkich (w lokalach nie dostaną potrzebnych do tego kart). W przeciwieństwie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych nie ma możliwości głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Dla osób starszych i niepełnosprawnych, szczególnie mających trudności z poruszaniem się dotarcie do lokali wyborczych– zgodnie z ordynacją – powinny zapewnić władze gminy. Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach i głosowania na swoich kandydatów.

 

Od Redakcji

Zgodnie z art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r., Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dopuszczalne jest w okresie ciszy wyborczej prezentowanie materiałów zachęcających do udziału w wyborach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top