Remontujesz - Zyskujesz

Remontujesz – Zyskujesz

w Gospodarka

Zakończyła się procedura kwalifikacyjna w ogłoszonym przez Burmistrza Szczawna-Zdroju konkursie dla wspólnot z terenu gminy pt. „Remontujesz – Zyskujesz".

W konkursie mogły wziąć udział wspólnoty mieszkaniowe nieruchomości budynkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Szczawna-Zdroju, które w latach 2007-2011 przeprowadziły remont części wspólnych nieruchomości za kwotę nie mniejszą niż 100.000 złotych. Celem konkursu było aktywizowanie wspólnot mieszkaniowych do podejmowania działań mających na celu poprawę wyglądu i stanu technicznego budynków, a także kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek miasta i promowanie dobrych praktyk. Komisja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu dokonała weryfikacji złożonych wniosków w dwóch etapach – pierwszym poprzez ocenę formalną wniosków i drugim poprzez ocenę prac w nieruchomości budynkowej. W części pierwszej Komisja dokonała oceny formalnej 20 zgłoszonych wniosków, 18 zakwalifikowano do dalszej weryfikacji. W drugim etapie prac, Komisja dokonała sprawdzenia złożonej dokumentacji. Oferty zostały ocenione w oparciu o ustalone kryteria, tj. klasyfikacja za nakłady finansowe uzależniona od wysokości udziału wydatków przypadających na jeden lokal mieszkalny; zakres wykonanych prac; indywidualna ocena, jak wykonane prace wpłynęły na poprawę wizerunku miasta; zaangażowanie własne wspólnot. Zwycięską wspólnotą okazała się nieruchomość z ul. Wita Stwosza 2, której przyznano w oparciu o uzyskaną punktację nagrodę w wysokości 19.000 zł. Równą ilość punktów i nagrody w wysokości 17.000 zł przyznano wspólnotom z ul. Kolejowej 30 oraz ul. Juliusza Słowackiego 3, 13 i 15. Kolejnym zdobywcą nagrody jest: wspólnota z ul. Tadeusza Kościuszki 12A, która otrzymała nagrodę w wysokości 15.000 złotych. Laureatami nagród zostały także wspólnoty z: ul. Równoległej 3 i 6, ul. Lipowej 11, ul. Adama Mickiewicza 12 i 42, ul. Ignacego Potockiego 5, ul. Krótkiej 1, ul. Juliusza Słowackiego 9, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Kolejowej 6, ul. Henryka Sienkiewicza 11 oraz ul. Solickiej 11. Najwyższą nagrodą w konkursie była kwota 19.000 zł, a najniższą 4.000 zł. Łącznie Uzdrowiskowa gmina Szczawno-Zdrój przeznaczyła na nagrody kwotę 200.000 złotych.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top