Rewitalizacja z unijnych środków

Rewitalizacja z unijnych środków

w Gospodarka

Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego, po częściowej ocenie wniosków o dofinansowanie, wybrano 29 spośród 45 projektów ubiegających się o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wśród 29 wybranych inwestycji, znalazło się również 7 projektów polegających na remontach budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych z Boguszowa-Gorc. Oznacza to, że wszystkie wnioski złożone przez ZGM Sp. o.o. uzyskały dofinansowanie. Poniżej przedstawiamy projekty (dotyczące rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Boguszowie-Gorcach), które uzyskały dofinansowanie z Działania 9.1. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców:

Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 6 w Boguszowie-Gorcach – kwota dofinansowania 94.979,14 PLN

Roboty objęte dofinansowaniem: remont elewacji budynku z nową kolorystyką, wykonanie izolacji pionowej ścian podziemia z drenażem opaskowym, wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem połaci dachowej z odróbkami blacharskimi, wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku, częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnych oraz wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych

Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 10 w Boguszowie-Gorcach – kwota dofinansowania 94.987,79 PLN

Roboty objęte dofinansowaniem: remont elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian, wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych i drenażu, wykonanie pokrycia dachowego wraz z dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 19 w Boguszowie-Gorcach – kwota dofinasowania 94.9750,24 PLN

Roboty objęte dofinasowaniem: remont elewacji budynku z nową kolorystyką, wykonanie izolacji pionowej ścian podziemia z drenażem opaskowym, wymiana pokrycia dachowego na dachu płaskim oraz na dachu mansardowym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku, częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnych oraz wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych

Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 28 w Boguszowie-Gorcach – kwota dofinansowania 94.998,75 PLN

Roboty objęte dofinansowaniem: remont elewacji budynku z nową kolorystyką, wykonanie izolacji pionowej ścian podziemia z drenażem opaskowym, wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem połaci dachowej z odróbkami blacharskimi, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku, częściowa wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w częściach wspólnych oraz wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych

Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Traugutta 29 w Boguszowie-Gorcach – kwota dofinansowania 94.985,49 PLN

Roboty objęte dofinansowaniem: remont elewacji z nową kolorystyką, wykonanie izolacji pionowej ścian podziemia z drenażem opaskowym, pokrycie dachu papą termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi przy nowych trzonach kominowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku, remont klatki schodowej oraz budowa 3 wydzielonych w.c. w obrębie komunikacji ogólnej

Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 34 w Boguszowie-Gorcach – kwota dofinansowania 94.983,67 PLN

Roboty objęte dofinansowaniem: remont elewacji budynku z nową kolorystyką, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie izolacji pionowej ścian podziemia z drenażem opaskowym, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w częściach wspólnych budynku , remont klatki schodowej, wymiana instalacji gazowej, wodociągowej i elektrycznej w częściach wspólnych budynku

  • Renowacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Górnej 1 w Boguszowie-Gorcach -kwota dofinansowania 161.088,91 PLN (70% wartości wydatków kwalifikowalnych)

Roboty objęte dofinasowaniem: remont elewacji budynku z wykonaniem nowej kolorystyki, wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, wykonanie przepony poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

Ponad 20  gmin z regionu wałbrzyskiego otrzymało dotacje na przyjazne mieszkańcom zagospodarowanie

Budują centrum przesiadkowe

Gmina Głuszyca rozpoczęła kolejną dużą inwestycję, która przyczyni się poprawy komfortu życia
Go to Top