Rozliczaja I etap inwestycji

w Gospodarka

Ponad 3 miliony złotych kosztowac będzie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borówno w gminie Czarny Bór.

Gmina Czarny Bór złożyła ostateczny wniosek o płatność w ramach projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borówno -Etap I.

Realizacja projektu obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borówno – Etap I. Wykonano ponad 3 km sieci kanalizacyjnej oraz przepompownię. Na trasie kanalizacji wykonano również nową nawierzchnię asfaltową. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z EFRROW w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wg końcowego rozliczenia koszty całkowite zadania to 3 343 246,80 zł brutto, a wartość dofinansowania to 2 039 602,41 zł.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Promesy dla gmin

Ponad 20 samorządowców odebrało dzisiaj z rąk marszałka województwa dolnośląskiego promesy przyznane
Dobre półrocze strefy

Dobre półrocze strefy

Poniesienie ponad miliarda złotych nakładów inwestycyjnych zadeklarowali przedsiębiorcy, którzy zdecydowali
Go to Top