Rzecznik czeka na Ciebie

Rzecznik czeka na Ciebie

w Aktualności

Jak zwykle, w trzeci piątek miesiąca w punkcie przyjęć Rzecznika Praw Obywatelskich na mieszkańców powiatu będzie oczekiwała prawniczka. Tym razem jednak swój dyżur rozpocznie o godz. 11.00 i potrwa do godz. 15.00.

W punkcie przyjęć RPO mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24 (I p., pok.141) na dyżur będzie pełnić będzie mecenas Anna Celińska-Witka w godz. 11.-15. To wyjątkowy czas przyjęć, bowiem zwykle dyżur jest pełniony w godz. 10-14.

Kto może zwracać się do Rzecznika o pomoc?

W myśl art. 80 Konstytucji RP każdy ma prawo wystąpienia – na zasadach określonych w ustawie – do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Przed zwróceniem się do RPO należy wykorzystać przysługujące środki odwoławcze. Oznacza to, że o pomoc do Rzecznika może zwrócić się obywatel polski, cudzoziemiec, który znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, oraz osoba prawna, a nawet jednostka organizacyjna nie mająca tej osobowości, jeśli tylko w myśl przepisów może być podmiotem praw i obowiązków.

Rzecznik może podjąć czynności także z własnej inicjatywy, m.in. na skutek informacji zamieszczonej w środkach masowego przekazu czy wniosku Rzecznika Praw Dziecka lub innego organu, który uprawdopodobnił istnienie naruszeń prawa w działaniu organów publicznych. Osoby, które nie mogą osobiście dotrzeć do Punktu Przyjęć Interesantów, a zainteresowane będą przedstawieniem swojej sprawy Rzecznikowi Praw Obywatelskich, powinny przesłać swój wniosek wraz z kserokopią posiadanych dokumentów na adres siedziby Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu. Wniosek można także złożyć za pośrednictwem serwisu internetowego Rzecznika: www.rpo.gov.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*