Sesja budżetowa

w Powiat

To była jedna z najważniejszych sesji w roku.  Radni powiatu wałbrzyskiego uchwalili budżet bowiem na 2022 rok. Dochody mają osiągnąć 62 575 113 zł. Wydatki 70 447 650 zł. Deficyt budżetu ustalono na poziomie 7 872 537 zł.

Przychody zaplanowano na poziomie 9 572 537 zł z czego 1 713 537 zł pochodzi z wolnych środków czyli środków zaoszczędzonych przez zarząd w tym roku. Zarówno planowany budżet jak i Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Wałbrzyskiego otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodatkowo radni procedowali ostatnie zmiany w tegorocznym budżecie. Przyjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Radni przyjęli także Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030 oraz Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie wałbrzyskim na lata 2022-2024.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Udana współpraca

W Dziećmorowicach, w ciągu dróg powiatowych nr 2882D  i 3368D, Gmina Walim

Gotowi na każde warunki

Prawie rok zajęła Powiatowi  Wałbrzyskiemu budowa powiatowej bazy materiałowo – sprzętowej w

Poznaliśmy laureatów

W Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu odbyło się wręczenie dorocznych nagród Starosty Wałbrzyskiego
Go to Top