Paczki wydane

w Bez kategorii

Dobiegła końca jedna z największych akcji wydawania paczek żywnościowych w Świebodzicach, pochodząca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, która została zorganizowana przez Burmistrza Miasta Pawła Ozgę. Przez siedem dni wydano 650 paczek świątecznych.

Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy od 18 marca z wielkim zaangażowaniem przez kilka godzin dziennie wydawali produkty żywnościowe potrzebującym mieszkańcom,  wsparli żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Komendant Straży Miejskiej w Świebodzicach Łukasz Gil. Dzięki, którym paczki zostały dostarczone do miejsca zamieszkania osób niepełnosprawnych oraz osób, które ze względu na różne okoliczności nie mogły odebrać ich osobiście, za co składamy szczególne podziękowania. Przy zaangażowaniu Urszuli Folkman – pracownika socjalnego OPS akcja rozwożenia paczek do ponad 30 lokalizacji znajdujących się we wszystkich zakątkach  Świebodzic przebiegła bardzo sprawnie. Pracownicy OPS czuwali nad tym, aby w miejscu odbioru paczek nie dochodziło do zgromadzeń co m.in. ułatwił specjalnie stworzony harmonogram, a także przestrzegane były kluczowe  w dobie pandemii zasady: dezynfekcja, dystans, maseczka. Nadzór nad przebiegiem akcji sprawowali: burmistrz Miasta Świebodzice Paweł Ozga, zastępca burmistrza Tobiasz Wysoczański, dyrektor OPS Robert Sysa, zastępca dyrektora OPS Beata Jankiw. Akcja spotkała się z uznaniem mieszkańców, którzy serdecznie dziękowali za otrzymane wsparcie. – Niestety miał miejsce jeden incydent, który jest dla nas bardzo niezrozumiałym i krzywdzącym, godzi w pracę wszystkich osób, które z wielkim zapałem organizowaly zbiórkę. Osoba podająca się za świebodzickiego redaktora poinformowała telefonicznie  jednostkę wojskową we Wrocławiu, o tym, że podczas akcji rozdawane są wraz z paczkami ulotki wyborcze. Było to oczywiście nieprawdą. Przykre jest to, że tego typu akcja, w którą zaangażowało się wiele osób o dobrych sercach, m.in. wspaniali pracownicy OPS, lokalni przedsiębiorcy jest przedstawiana w negatywnym, kłamliwym świetle. Działanie to z pewnością miało przeszkodzić i wywołać zamieszanie w prawidłowym przebiegu akcji, a o mało nie spowodowało jej wstrzymania. Jak podkreśla dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Robert Sysa pomimo krzywdzącego i nieprawdziwego zgłoszenia, którego dokonał „redaktor” akcja okazała się sukcesem, nieprawdą jest, że akcji wydawania paczek towarzyszyła agitacja polityczna – informują urzędnicy.  To nie koniec świadczenia pomocy. W dniu 1 kwietnia z okazji Świąt Wielkiej Nocy Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowo dla dwustu najbardziej potrzebujących rodzin przekaże mięsne produkty żywnościowe.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Bez kategorii

Dobra współpraca

Na zaproszenie dowódcy gen. brygady Dariusz Machula, starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, uczestniczył

Święto Miasta

I Festiwal Grubego, zlot motocyjklowy, koncerty, gry i zabawy z animatorami, wręczenie

Starosta u młodzieży

Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego uczestniczył w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Szczawna
Go to Top