Skorzystaj z pomocy specjalistów

w Aktualności

Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego mogą skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych. Pomoc udzielana jest w trzech punktach na terenie naszego powiatu.

Każdy kto chce skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej powinien posiadać ze sobą w trakcie wizyty dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania z porad, a także dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Ponadto warto zabrać ze sobą dokumenty, które mogą być ważne w opisie sytuacji i problemu prawnego, w tym m.in. umowy, pisma, zaświadczenia lub inne dokumenty, które ułatwią prawnikowi zapoznanie się ze szczegółami sprawy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74 84 60 669 w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu.

 

Zakres pomocy obejmuje:

– poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

– pomoc w sporządzeniu projektu pisma w sprawach jak wyżej, z wyłączeniem pism procesowych,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

– bezpłatną mediację i doradztwo jak poradzić sobie z konfliktem,

– poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie m.in. dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*