Skorzystały dzieci i gmina

Skorzystały dzieci i gmina

w Aktualności

Ponad 300 dzieci wzięło udział w realizowanym w Boguszowie Gorcach projekcie „Szkoły równych szans”.Jego głównym celem  było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu ich kształcenia.

Projekt zrealizowany został przez Gminę Boguszów-Gorce dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu i dofinasowania to 216 891,66 zł. Udział w projekcie wzięło łącznie 316 dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez indywidualizację procesu ich kształcenia. Działania projektowe zmierzały do zapewnienia każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Cel ten został osiągnięty dzięki zrealizowaniu w trzech prowadzonych przez Gminę szkołach podstawowych programów dotyczących indywidualizacji nauczania, w ramach których przeprowadzono w latach szkolnych 2010/2011 – 2012/2013 łącznie 2521 godzin dodatkowych zajęć. Udział w zajęciach pozwolił opanować dzieciom, u których zaobserwowano trudności umiejętności bez których dalsza nauka byłaby utrudniona, dzieciom uzdolnionym dodatkowe zajęcia pomogły właściwie zagospodarować ich predyspozycje oraz ich chęć i energię do pracy. Z analizy arkuszy obserwacji oraz badań ankietowych wynika, iż u zdecydowanej większości uczestników projektu nastąpiła poprawa efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności objętych tematyką zajęć, w których uczestniczyli. Bardzo pomocne w osiąganiu pożądanych umiejętności były również zakupione na potrzeby realizowanych w ramach projektu zajęć różnorodne pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, podręczniki i ćwiczenia oraz sprzęt (laptopy, odtwarzacze CD, telewizor, siedziska, dywany) o łącznej wartości blisko 43 tysięcy złotych. Realizacja projektu wpłynęła na osiągnięcie wielu większych i mniejszych sukcesów. Z obserwacji nauczycieli wynika, że uczniowie klas trzecich, którzy uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania, zdobyli na testach kompetencji dla trzecioklasistów bardzo wysokie noty. Niektórzy z nich brali udział w konkursach o różnym zasięgu gdzie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Dużym sukcesem była publikacja utworów powstałych podczas zajęć prowadzonych w ramach Grupy Freineta w ogólnopolskim czasopiśmie dziecięcym „Płomyczek” .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top