Sprzątanie Świata - Wałbrzych 2011

Sprzątanie Świata – Wałbrzych 2011

w Aktualności

Od 16 do 18 września potrwa kampania „Sprzątanie Świata Wałbrzych 2011". Hasło tegorocznej akcji brzmi „Lasy to życie – chrońmy je".

W prace na rzecz ochrony środowiska w mieście włączą się dzieci i młodzież wałbrzyskich szkół. Uczniom zostaną przekazane worki foliowe oraz rękawice jednorazowe zakupione ze środków Gminy Wałbrzych. Celem przeprowadzonej akcji jest budowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.Wzorem lat ubiegłych Spółka ALBA Dolny Śląsk zajmie się bezpłatnie wywozem zebranych podczas akcji odpadów na składowisko odpadów przy ul. Beethovena w Wałbrzychu. Zgodnie z ustaleniami odpady złożone zostaną przez uczestników akcji w wyznaczonych na terenie miasta miejscach:

-na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego – skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich z ul. Jeździecką /w rejonie stadniny/,-przy Al. Podwale – wejście do KPK na wysokości ul. Palisadowej 95-99,-przy Al. Podwale – przy lampach na wysokości wjazdu do Zarządu Ogrodów „Podzamcze",-przy ul. Zakole,-przy Palmiarni,-przy ul. Wilczej za Palmiarnią w rejonie al. pomnikowej,-przy wejściu do Parku Sobieskiego od strony skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Inwalidów Wojennych,-przy ul. Żwirki i Wigury – przy schodach do Parku im. Sobieskiego / parking przy obiekcie OSiRu/,-przy wejściu do Parku im. Sobieskiego od ul. Lotników na wysokości skrzyżowania z ul. Batorego,-przy Al. Wyzwolenia – wyjście z parku Sobieskiego przy pomniku,-stadion przy ul. Kusocińskiego,-pętla przy ul. Sokołowskiego,-wejście do parku im. Sybiraków od strony ul. Głównej,-skrzyżowanie ul. Chałubińskiego z ul. Kurpiowską,-przy ul. Szkolnej 9,-przy ul. Skłodowskiej przy wiadukcie kolejowym,-przy ul. Świdnickiej /od strony ul. Niepodległości/ przy wejściu do ogrodów działkowych /rejon przystanku autobusowego/,-stadion przy ul. Jagiellońskiej,-przy ul. Poleskiej przy garażach,-przy wejściu do Parku w Rusinowie od strony ul. Osiedle Górnicze, -przy wejściu do Parku w Rusinowie od strony ul. Noworudzkiej, -przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 przy ul. Struga,-stadion przy ul. Sportowej w dz. Sobięcin,-przy wjeździe do Parku im. Kościuszki od strony ul. Kosteckiego,-rejon przystanku autobusowego linii nr 2 przy „zielonym rynku" przy ul. 1 Maja,-przy ul. Piasta – przy ogrodzeniu Alba Dolny Śląsk,-pętla autobusowa „górna" przy ul. Baczyńskiego,-na terenach placówek oświatowych.

We wskazanych miejscach odpady składować mogą wyłącznie uczestnicy z placówek oświatowych biorących udział w akcji. Pozostałe organizacje oraz jednostki, które zechcą wziąć udział w akcji, odbiór zebranych odpadów winny zorganizować we własnym zakresie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top