Stawiają na innowacje

w Aktualności

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od lat inwestuje w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, pozwalające studentom uczyć się zawodu na najnowocześniejszym sprzęcie. Jednym z ostatnich zakupów uczelni jest symulator wózka widłowego MWS-W-4M-EK oraz zestaw VR wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem, z których to korzystać będą studenci logistyki.

Symulator wózka podnośnikowego umożliwia użytkownikowi doświadczenie prowadzenia rzeczywistego wózka, dzięki temu, że można na nim zasymulować nawet najcięższe warunki robocze, pracę we mgle czy w deszczu. Ćwiczenia na symulatorze pomogą studentom lepiej zaznajomić się ze specyfiką pracy w magazynie w ramach przedmiotu gospodarka magazynowa i współczesne technologie magazynowe.  Z kolei technologia rzeczywistości wirtualnej będzie służyła studentom podczas zajęć ze spedycji i transportu, gospodarki magazynowej, współczesnych technologii magazynowych. Jest to pierwszy etap inwestycji w nowe metody nauczania, w następnych – wałbrzyska PWSZ będzie nabywać kolejne aplikacje, dzięki którym zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany na innych przedmiotach na kierunku logistyka. – Technologia odgrywa coraz większą rolę zarówno w naszym życiu osobistym, jak i zawodowym, zwłaszcza w miarę jak zagłębiamy się w czwartą rewolucję przemysłową – tłumaczy Piotr Sylwestrzak, zastępca dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego PWSZ w Wałbrzychu. – Dzisiejsi studenci  – czy też cyfrowe pokolenie ­– wychowali się w środowisku, w którym internet i technologia zostały szczelnie wplecione w tkankę ich życia. Mimo to, nie wszystkie instytucje edukacyjne ewoluowały wraz z upływem czasu, aby przyjąć cyfrowe praktyki nauczania, które mogą ułatwić studentom naukę. Ponieważ szkolnictwo wyższe odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu talentów jutra, zastosowanie technologii może pomóc uczelniom wyższym wyprzedzić krzywą, nie tylko wspierając nauczanie nauczycieli akademickich i promując kreatywne poszukiwania, ale także zwiększając możliwości uczenia się poprzez kontakt z zaawansowanymi technologiami, sprawiając, że uczenie się jest bardziej satysfakcjonujące i angażujące niż w przypadku pasywnej nauki w salach dydaktycznych.

Wałbrzyska uczelnia, dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym konkurować może z najnowocześniejszymi ośrodkami akademickimi w kraju. Niewiele uczelni, bowiem, oferuje swoim studentom naukę zawodu na tak zaawansowanym sprzęcie. Inwestowanie w innowacyjność jest stałym kierunkiem rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu, która stara się sprostać wymaganiom, jakie stawia współczesny rynek pracy.  Zakup nowego sprzętu do pracowni logistycznej możliwy był dzięki dotacji, którą uczelnia otrzymała w zeszłym roku z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*