Sto tysięcy dla Głuszycy

Sto tysięcy dla Głuszycy

w Aktualności

100 tys. zł otrzyma z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Głuszyca na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuszyca. Umowę o dofinansowanie wręczył, podczas specjalnej konferencji, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marek Łapiński.

Pieniądze przyznano gminie w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W sumie do 28 gmin naszego województwa trafi prawie 10 mln zł dofinansowania. Uchwałę w sprawie dotacji celowych dla wybranych gmin Sejmik Województwa przyjął 29 kwietnia. Jest to już druga uchwała w sprawie przyznania dotacji w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. W 2009 roku budżet samorządu również przeznaczył na ten cel 10 mln zł. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej, to program, z którego funkcjonowania jesteśmy bardzo zadowoleni. Wspieramy gminy, bo chcemy brać współodpowiedzialność za ich rozwój. Te środki są gminom niezwykle potrzebne. Mogę zapewnić, że Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej się nie zakończy, co więcej, w przyszłym roku planujemy przeznaczyć na niego jeszcze więcej pieniędzy. Tak, by jeszcze mocniej wdrażać politykę spójności"- powiedział podczas konferencji Marszałek Marek Łapiński. Siedem gmin otrzymało w tym roku wsparcie na sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, pozostałym 21 udzielono pomocy na projekty z zakresu zadań własnych gmin zgodnych ze Strategią Rozwoju Województwa do roku 2020. Projekty te dotyczyć miały w szczególności: uzbrojenia terenów dla stref aktywności gospodarczej, w tym dróg dojazdowych do tych stref, budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, programów rewitalizacji miast od 5 do 10 tys. mieszkańców, czy poprawy warunków nauczania poprzez modernizację obiektów szkolnych/przedszkolnych. Poza Głuszycą, w powiecie wałbrzyskim dofinansowanie otrzymała także Gmina Mieroszów. Zrealizuje ona 3 zadania: przebudowa przedszkola Miejskiego w Mieroszowie- etap II (239 tys. zł. dotacji), budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie (117 tys. zł. dotacji) oraz odbudowa drogi gminnej- ul. Parkowa w Sokołowsku (233 tys. zł. dotacji). Udzielone gminom wsparcie przyznawane jest w formie dotacji celowej, natomiast wysokość wsparcia wynosi do 75% wartości zadania/zadań, 25% stanowi wkład własny danej gminy. Przypomnijmy, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej jest inicjatywą Zarządu Województwa pod kierownictwem Marszałka Marka Łapińskiego. Jest to pomoc kierowana do Jednostek Samorządu Terytorialnego, które osiągnęły dochody ogółem budżetu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w wysokości poniżej 80% średniej dla Województwa Dolnośląskiego, są zagrożone procesem pogłębiania różnic w obrębie województwa oraz znajdują się w sytuacji, która nie pozwala na zainicjowania procesu rozwoju bez wsparcia z zewnątrz. Z dotacji skorzystały gminy zaproszone przez Marszalka do składania wniosków na zadania, które bądź nie kwalifikowały się do uzyskania wsparcia w ramach programów operacyjnych, bądź pomimo złożenia wniosków tego wsparcia nie uzyskały lub też, którego stan zadłużenia gminy uniemożliwia ubieganie się o środki w ramach programów operacyjnych.Przyznana gminom pomoc umożliwi realizację inwestycji, które przyczynią się do polepszenia ich sytuacji społeczno-gospodarczej, a także podniosą atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Piłeś?Nie jedź!

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali mieszkańca Wałbrzycha,
Go to Top